Nieuwe Master Business Sales bij de HAN

In september 2023 start de nieuwe Master Business Sales aan de HAN University of Applied Sciences. Deze nieuwe master leidt sales professionals op tot cruciale schakel in het verbinden van stakeholders in het b2b-sales ecosysteem met als doel het creëren van meervoudige waarde.

33962 werken in de hal

Unieke master in Europa

Onder invloed van internationalisering, digitalisering, duurzaamheid en data-science verandert het (inter)nationale speelveld continu en in snel tempo. Deze trends hebben met elkaar gemeen dat ze complex zijn en grote impact hebben op de manier waarop organisaties met elkaar samenwerken. Als gevolg hiervan moeten sales professionals zich ontwikkelen en regie nemen in de samenwerking met interne en externe stakeholders om innovatieve commerciële oplossingen te initiëren en realiseren. Er is grote vraag naar sales professionals die deze veranderende rol concreet kunnen vormgeven.

De Master Business Sales (MBS) is het antwoord op deze vraag en leidt sales professionals op tot wendbare verbinders die vanuit een b2b-salesorganisatie een regiefunctie vervullen binnen een complex b2b-sales ecosysteem. De master helpt toekomstige deelnemers om een integrale aanpak van b2b-sales te initiëren, organiseren, completeren en evalueren. Deze nieuwe opleiding is de enige master in Europa op het gebied van b2b-sales die tot een MSc titel opleidt.

vooronderzoek 

Behoefte vanuit het werkveld

Voorafgaand aan de ontwikkeling van de nieuwe Master Business Sales is uitgebreid onderzoek gedaan onder potentiële studenten en het werkveld. “We hebben meer dan 215 organisaties en bedrijven gevraagd waar de behoefte ligt” vertelt Stefan Renkema, betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe Master Business Sales, “daaruit blijkt dat organisaties steeds meer denken in ‘ecosystemen’: netwerken van bedrijven zoals: leveranciers, logistieke dienstverleners, financiële instellingen en data providers die allemaal bijdragen aan de waarde die een bedrijf levert. Wil je als sales professional in deze snel veranderende omgeving excelleren, dan zul je jezelf eigen moeten maken om vanuit meervoudige waarde te denken en om innovaties samen met stakeholders uit je b2b-sales ecosysteem aan te jagen. Deze master geeft concrete invulling aan deze behoefte uit het werkveld om sales professionals op te leiden tot innovatieve verbinders.”

“Met een Sales Master is er nu eindelijk een goede verdiepingsstudie beschikbaar om vanuit praktisch toegepaste theorie jezelf verder te ontwikkelen in het salesvak. Een absolute toegevoegde waarde waarmee je sales professionals in staat stelt zichzelf te stretchen naar een volgend niveau.”

Programma Master Business Sales

Het ontwikkelen van een innovatieve mindset, onderzoekende houding, het uitvoeren van ontwerpgericht praktijkonderzoek en reflectie staan centraal tijdens de opleiding. Tijdens het 2-jarige opleidingsprogramma ontwikkelen deelnemers zich tot sales professionals die in staat zijn de functie van verbinder succesvol vorm te geven. Inhoudelijke colleges worden gecombineerd met het ontwikkelen van zowel ‘technology skills’ als ‘human skills’. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan concrete salesvraagstukken uit de praktijk, bij voorkeur uit de eigen organisatie.

Het team van de Master Business Sales
Het team van de Master Business Sales

Toelating en aanmelding

De Master Business Sales is een Nederlandstalige masteropleiding en wordt in deeltijd aangeboden (60 EC’s). Deelnemers volgen 1 dag per week (woensdag) colleges bij de HAN University of Applied Sciences. Voor de Master Business Sales geldt een aantal toelatingseisen, waaronder een afgeronde bachelor, 3 jaar b2b-saleservaring en een geschikte werkplek om de opdrachten op masterniveau uit te voeren. Om deze reden maakt de deelnemer een sales ecosysteem scan. Ook is het belangrijk dat deelnemers voldoende kennis hebben van de Engelse taal (luisteren en lezen).

Ben je geïnteresseerd in de master of wil je meer informatie over de opleiding?

Op de opleidingspagina van de Master Business Sales lees je meer informatie, download je onze factsheet en vind je informatie over het aanmeldproces. Voor vragen kun je terecht op ons emailadres master.business.sales@han.nl