Studiedag over flexibilisering van onderwijs

Op 31 oktober vond de Educatie Studiedag over Flexibel onderwijs plaats. Hoe organiseren we flexibiliteit en maatwerk binnen de lerarenopleidingen van de HAN Academie Educatie, op zo’n manier dat we recht doen aan de behoefte van de student en óók de kwaliteit en organiseerbaarheid kunnen waarborgen? Deze vraag stond centraal op deze dag. Aan de studiedag namen, naast medewerkers van de Academie Educatie, ook studenten en vertegenwoordigers van het werkveld deel.

350463 Medewerkers Academie Rechten tijdens een presentatie op de Studiedag voor studentbegeleiders

Flexibilisering van ons onderwijs is één van de speerpunten uit het strategische plan van de Academie Educatie: We bieden flexibel onderwijs voor alle deelnemers die komen studeren of professionaliseren waarmee we een leven-lang-ontwikkelen stimuleren. We gaan hierbij uit van passende, flexibele (opleidings)trajecten qua inhoud en organisatie. Dit doen we door het werken met leeruitkomsten, het beter faciliteren van leer-werkroutes en proactief in te spelen op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Hierbij hebben we altijd oog voor de sociale context waarin geleerd wordt en voor de kwaliteit van de ontwikkeling in of naar het beroep van leraar, zowel in de academie als in het werkveld.


Lisette Haan is projectleider flexibilisering en kijkt met tevredenheid op de studiedag terug. “De sfeer was prettig, er was een grote opkomst en ik was blij te zien dat het thema Flexibilisering leeft en dat we hier samen de hele dag aan hebben besteed.”

Portretfoto Lisette Haan

Ontwerpend leren

In het programma van de studiedag was voor elk wat wils. Een keynote door Roel Grol, associate lector ‘De leraar als ontwerper’ bij de Academie Educatie, waarin het flexibiliseren van onderwijs als een ontwerpopdracht aan docenten beschreven werd. Hij benadrukte o.a. het belang om tot een gezamenlijke visie te komen en niet alleen successen maar ook glansrijk falen met elkaar te delen tijdens dit ontwerpproces. Lisette: “Dit bevestigt voor mij dat het samen leren echt de kern is, bij het flexibiliseren van onderwijs. Laten we onszelf de ruimte geven om te leren.”

In de 3 workshoprondes kon gekozen worden uit een breed aanbod, bijvoorbeeld ‘Beeldcoaching: welke vraag stel je aan de student om tot een passende leerroute te komen?’ , een ‘Meedenksessie leeruitkomsten’ en ‘Organiseren van flexibel onderwijs’.

363949 Roel Grol, onderzoeker bij het LeerLab. Educatie

Enkele reactiesLoes Nobbe

Loes Nobbe, programmamanager Samen Opleiden: “Ik gaf zelf 2 workshops en heb er ook 1 kunnen volgen. Het viel me op dat deze bomvol zaten. Er werd echt hard gewerkt en er werden goede discussies gevoerd. Ik vond het ook goed dat het werkveld en ook studenten aanwezig waren. In één van de workshops waar het ging over de leerroute van de student waren de verschillende perspectieven echt zichtbaar aanwezig in het gesprek.”

453884 Loes Nobbe

Meike Vorselen

Meike Vorselen, studentadviseur van onze academie: “Het was leuk om bij de dag aanwezig te zijn en dat het erg gewaardeerd werd dat ik en enkele medestudenten aanwezig waren. Regelmatig hoorde ik de bevestiging dat het studentenperspectief broodnodig is om de flexibiliteit in leerroutes verder uit te denken. Ik was bijvoorbeeld bij de Meedenksessie leeruitkomsten aanwezig en daar was mijn inbreng soms een soort realitycheck, had ik het idee. Docenten weten natuurlijk goed hoe het curriculum er uit ziet, maar wij als student weten hoe het curriculum in de praktijk uitpakt en daar zit wel eens verschil in. Dus: bij de volgende studiedag ben ik er graag weer bij!”

461187 Portret van studentadviseur Meike Vorselen

Pieter van Rooij

Pieter van Rooij, projectleider bij iXperium Centre of Expertice: “Ik vond het een interessante studiedag en ik heb interessante gesprekken gevoerd rondom het thema van curriculumontwerp en flexibilisering daarvan. Het eerste waar ik aan denk is het gesprek dat ik voerde met een student, samen met een vertegenwoordiger van het werkveld. Erg mooi, die perspectieven! Een student, die een maatwerktraject volgt, gaf duidelijk aan hoe de flexibiliteit bij haar eigen traject hard nodig is omdat ze nu eenmaal niet in staat is om fulltime te studeren. Dat maakte wel heel duidelijk waarom flexibilisering en maatwerk nodig is, waar we het voor doen.”

192184 Pieter van Rooij

Verder met Flexibilisering

Lisette: “De opbrengsten van de studiedag nemen we vanzelfsprekend als projectgroep mee het vervolgtraject in. We gaan bijvoorbeeld aan de slag met visieanalyse, we richten een proces in waar het leren van elkaar centraal staat, we gaan de volgende slag slaan met de academiebrede leeruitkomsten.”