In gesprek met praktijkprofessionals over adaptieve expertise

Steeds vaker worden professionals geconfronteerd met onverwachte, nieuwe, complexe situaties. Het praktijkgerichte onderzoeksproject Adapt at Work onderzoekt hoe (toekomstige) professionals in het hoger onderwijs kunnen leren om adequaat te reageren op deze uitdagingen.

Een laptop met een microfoon met een paarse achtergrond. In deze setting kun je podcasts opnemen.

Daarbij ligt de focus op de ontwikkeling van adaptieve expertise in werkgerelateerde contexten. Adapt at Work is een 3,5 jaar durend NRO-onderzoek waarin 6 hogescholen en 5 universiteiten samenwerken in een consortium. 

Dialoog met praktijkprofessionals

In de Adapt at Work podcastreeks gaan onderzoekers de dialoog aan met praktijkprofessionals uit verschillende domeinen. De professionals vertellen welke situaties zij beginnen, hoe zij beginnen, hoe zij anderen beginnen te zien vanuit de omgeving en hoe zij denken dat (nieuwe) collega's dit kunnen. De podcasts zijn bruikbaar om het gesprek te stimuleren tussen en met (toekomste) professionals over het omgaan met onverwachte, nieuwe, complexe situaties. 

Aanvullende podcast

Aan het woord komen een ingenieur die leiding geeft aan innovatie van Big Trucks, een directeur Inner Space Training, een adviseur invloedrijk, een recherchekundige, een traumachirurg en een programmadirecteur van een bacheloropleiding. 
In een  aanvullende podcast  verbinden 4 onderzoekers de oefeningen uit het literatuuronderzoek aan de verhalen van de praktijkprofessionals

Logo Adapt at Work

Meer informatie

Ga naar www.adaptatwork.nl voor meer informatie over het onderzoeksproject en het beluisteren van de podcasts.