HAN kleurt oranje tegen geweld tegen vrouwen en meisjes

Orange the World is een wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De HAN steunt deze campagne al enkele jaren.

Opening Orange the World

Waarom oranje? Op de website van Orange the World staat: “Omdat het de kleur van een zonsopgang is.” De kleur symboliseert de dageraad in een wereld zonder geweld tegen vrouwen.

Orange the World op de HAN

De komende 16 dagen staat de hogeschool letterlijk in het (oranje) licht van Orange the World. Enkele gebouwen op de campus zijn dan oranje verlicht. Vrijdag 25 november was de aftrap aan de Kapittelweg in Nijmegen.

Wat is het belang van de campagne Orange the World?

De aftrap is bedoeld om extra aandacht te besteden aan de campagne. En ook aan het belang van de actie. Voorzitter van het College van Bestuur, Rob Verhofstad, zegt daarover: “Als HAN willen wij ons focussen op dit thema. Want wij nemen een centrale plek in de maatschappij in. Wij willen onze studenten niet alleen kennis meegeven, maar hen ook vormen tot wereldburgers.” Dat betekent dan ook: “Sluit je ogen niet voor wat er allemaal gebeurt in de wereld. Ook in Nederland.”

Nevzat Cingoz is vertrouwenspersoon binnen de HAN. Hij is bovendien de gangmaker achter de deelname van de HAN in deze campagne. Nevzat wil dat studenten zelf initiatief nemen en met ideeën komen. Hij activeert en motiveert ze daarom persoonlijk.

“Huiselijk geweld, kindermishandeling en intimidatie zijn - ook in Nederland - nog steeds een groot probleem met een grote en langdurige impact voor de mensen die het meemaken,” aldus Nevzat. “Met Orange the World doen wij al 2 jaar mee. Dit is het derde jaar. Eerder hingen we alleen vlaggen op en belichtten we de ingang van het gebouw aan de Kapittelweg 33 in Nijmegen. Dit jaar hebben we het iets breder aangepakt. We geven namelijk extra aandacht aan de campagne met de kick-off.”

Nevzat Cingoz tijdens de kick-off van Orange the World

Iran

Rob Verhofstad schenkt tijdens de aftrap ook kort aandacht aan de situatie in Iran. “Er studeren meer dan 50 Iraanse studenten hier aan de HAN. Sinds de gebeurtenissen in Iran heb ik een emotioneel gesprek gehad met enkele van hen. Zij vertelden dat zij niet openlijk kunnen zeggen wat ze denken. “Want dat kan gevolgen hebben voor onze familie in Iran.” Hij benadrukt: “Wij willen ons best doen van de HAN een veilige omgeving te maken. Ik zeg ons best, omdat we dat niet kunnen garanderen.”

Tijdens de lezing van Samira Rafaela (Europarlementaire D’66) is het muisstil in de zaal. Gepassioneerd vertelt ze over wat er in Brussel gedaan wordt om het geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan.  “Jullie zijn belangrijk, want jullie komen op werkplekken terecht waar je slachtoffers tegenkomt en kunt helpen. Wees je er bewust van. We moeten mannen en jongens aanspreken om dit probleem te kunnen voorkomen. Zij zijn namelijk onderdeel van de oplossing. Zo zorg je voor verandering.” Zij ziet het begin van de oplossing in haar publiek. “Want jullie zijn key. Jullie komen op plekken waar dit gebeurt en waar beleidsmakers niet komen. Laten we nu het gesprek aangaan en bruggen bouwen. Blijf betrokken bij dit soort topics. Zet je in om dit tegen te gaan.”

Discussie met Samira Rafaela

Na afloop van de lezing van Samira Rafaela was er ruimte voor discussie met de D'66 Europarlemantariër. Zo gaf ze op een aantal vragen van aanwezigen antwoord.

Wat is het belang van gender? Ook mannen hebben toch te maken met geweld?

Samira erkent dat ook mannen te maken hebben met geweld. Ook dat is een groot probleem, omdat mannelijke slachtoffers er vaak uit schaamte niet over durven te praten. Maar vrouwen zijn kwetsbaarder. “Want we leven in een patriarchische samenleving, gericht op mannen. Dat is een reden om meer balans te creëren.”

Wat doet het Europarlement tegen wat er gebeurt in Iran?

In Iran staan allerlei tradities en gewoontes centraal die de autonomie van vrouwen ondermijnen. Wij willen laten zien, dat dit gevolgen heeft voor Iran. Daarom laten we weten, dat Europa een veilige haven is voor vrouwen. Wij spreken ons uit. Wij verspreiden de boodschap. Onder andere via sociale media. Wat betreft het buitenlandse beleid blijven we druk uitoefenen op Iran.

U heeft het gehad over onderzoeken en surveys naar hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn van geweld. Hoe zit het met transseksuelen? Krijgen zij ook bescherming?

Er is meer bekend over vrouwen. Er moet nog veel gebeuren om erkenning van verschillende seksualiteiten te krijgen. Maar er is een directe link met geweld. Daarom is het belangrijk onderscheid te maken tussen genderidentiteiten. Alle agenda's moeten in het beleid worden meegenomen.

Wat vindt u van de houding van de politie als er aangifte wordt gedaan van verkrachting? De vragen die gesteld worden, zoals: “hoe was je gekleed toen het gebeurde?”

Samira werkte vroeger bij de politie en reageert fel. “Dit was een van de onderwerpen die wij belangrijk vonden. Het zijn respectloze vragen. Het kan me niet schelen hoe je eruit ziet. Dat zou geen punt van discussie moeten zijn. De vragen die ertoe doen zijn: “Hoe kunnen we je beschermen? Hoe kunnen wij je helpen?”

OverOrange the World

In meer dan 100 landen wereldwijd wordt tussen 25 november (de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen en meisjes), en 10 december (internationale mensenrechten dag) 16 dagen lang actiegevoerd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. 

Gebouwen worden in deze periode oranje aangelicht en maken dit -vaak verborgen- geweld zichtbaar. Er zijn debatten, kunstexposities, demonstraties en allerlei andere activiteiten georganiseerd. 

Door het HAN gebouw oranje uit te lichten en de Orange the World vlag uit te hangen, laten we zien dat HAN de strijd tegen geweld tegen vrouwen steunt.

Vlag wordt gehesen voor Orange the World