15 Nieuwe masters in Vaktherapie afgestudeerd

Diploma-uitreiking Master Vaktherapie

Donderdag 3 november ontvingen 15 studenten bij de HAN hun masterdiploma in Vaktherapie. Alweer de tweede lichting die is afgestudeerd bij deze opleiding. In 2019 ging de Master Vaktherapie, die als enige in Nederland voor alle differentiaties toegankelijk is, bij de HAN van start.

studenten trommelen docent speelt piano muziekles master vaktherapie

In de prijzen

Drie afstudeerders ontvingen bovendien een prijs voor respectievelijk het beste onderzoek, het meest innovatieve onderzoek en het onderzoek met de meeste impact in de praktijk. De jury bestond uit de coördinator van de opleiding Bart Engelen, de hoofddocent Master Vaktherapie Evelien Joosten en Suzanne Haeyen, bijzonder lector Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen.

Beste onderzoek

Het beste onderzoek was dat van psychomotorisch therapeut Thijs te Brummelstoete. Thijs stroomde na zijn Bachelor Vaktherapie meteen door naar de Master Vaktherapie. Voortbordurend op zijn bacheloronderzoek, deed hij tijdens de master onderzoek naar angst voorafgaand aan de elektro convulsietherapie (ECT). Dit komt veel voor bij patiënten met een depressieve stoornis. Indien deze patiënten met ECD behandeld gaan worden, mag hun eventuele angst die aan ECT voorafgaat, niet met medicatie worden gereduceerd. Vandaar de zoektocht naar een goed alternatief: Psychomotorische Therapie (PMT). 

Meest innovatieve onderzoek

Dramatherapeut Renny Polstra is afgestudeerd op onderzoek naar werkzame factoren voor en door theater (VDT) voor niet-westerse migranten bij taboes, bijvoorbeeld seksualiteit. VDT blijkt inderdaad mogelijkheden te bieden om taboes te doorbreken. Een onderzoek dat vanwege het innovatieve karakter in de prijzen is gevallen.

Onderzoek met meeste praktijkimpact

‘Een mooie opstap naar vervolgonderzoek’ typeerde de jury het winnend onderzoek van beeldend therapeut Carolin Burkard. Een onderzoek waarin mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) met trauma centraal stonden. Deze mensen kunnen schokkende gebeurtenissen minder goed verwerken vanwege minder goed ontwikkelde cognitieve vaardigheden en verminderde mogelijkheden om zich hierop aan te passen. Hierdoor neemt de kans op PTSS toe. Dit onderzoek toont aan dat eerder ontwikkeld behandelprotocol voor volwassenen met PTTS mogelijk ook geschikt is voor mensen met LVB. Belangrijk omdat deze doelgroep nogal eens tekortkomt qua behandeling!

Studie en praktijk

Alle afgestudeerden werkten tijdens de masteropleiding al als vaktherapeut en konden zo praktijk en studie aan elkaar koppelen, kennis en onderzoek toepassen. Met hun Master of Arts titel, hun vakverdieping, onderzoek en innovatie, dragen zij bij aan de verdere professionalisering van vaktherapie.

De onderzoeken van de 15 afgestudeerde vaktherapeuten zijn gebundeld. Bekijk ze hier.

Meer weten?

Eén van de gediplomeerden is Thijs, tijdens de Open Avond van 16 november 2022 vertelt hij over zijn ervaringen. Meld je aan voor de Open Avond om meer te horen over de masteropleiding Vaktherapie. Je kunt online of fysiek aansluiten.
Heb je andere vragen? Stel ze aan: master.vaktherapie@han.nl.