Fors minder uitstoot en 80.000 liter diesel bespaard

De Duurzame Brandstofketen kan inderdaad zorgen voor veel minder CO2, stikstof en fijnstofuitstoot. Bovendien kan overtollig biogas van waterzuiveringen worden omgezet tot schone brandstof voor lokale bouwplaatsen. Een 2 jaar durende pilot heeft dit aangetoond.

456516 Groepsfoto pilot duurzame brandstofketen waarin het Lectoraat Automotive Research een rol in heeft gespeeld

In de pilot hebben HAN-onderzoeker Menno Merts en HAN-lector Bram Veenhuizen namens het Lectoraat Automotive Research de milieu-impact van de keten onderzocht. Wolbert van Dronkelaar, ook HAN-onderzoeker, heeft de data geanalyseerd.

291019 Duurzame brandstofketen Renkum (geplaatst door Erik Rijpstra)

Zelf energie opwekken en goed gebruiken

Het project de Duurzame Brandstofketen was een succes voor alle partijen. Zo hoeft er op de waterzuivering geen biogas meer afgefakkeld te worden en is gedurende de looptijd van het project meer dan 80.000 liter diesel bespaard op de bouwplaats. "Juist in de huidige onzekere energiemarkt met hoge energieprijzen is het van groot belang dat we alle beetjes energie die we zelf opwekken goed gaan gebruiken", aldus Pieter Mans, oprichter van Powercrumbs. "Het succes van deze pilot komt dan ook echt door de samenwerking en de ambitie van alle partijen om samen te zorgen voor een leefbare en duurzame toekomst.

Positieve impact op milieu

Volgens de uitgevoerde milieu-impactanalyse, blijkt in vergelijking tot fossiele brandstof, dat de CO2-uitstoot over de gehele keten tot 96% lager is. Het noodzakelijke transport van het biogas en methaanuitstoot hebben nog de hoogste CO2-impact. Uit metingen op de bouwplaats blijkt de CO2-uitstoot bovendien ruim 97% onder de norm van de ‘Stage V wetgeving’ te liggen. De uitstoot van roetdeeltjes en fijnstof is verwaarloosbaar en de emissie van onverbrande brandstof en van stikstofoxides ligt ruim 70% onder de strengste norm.

Meer vulstations, meer bouwplaatsen

Het vulstation op de rioolwaterzuivering Renkum blijft de komende jaren in gebruik. De volgende stap is een verdere opschaling van het concept. Powercrumbs zal in 2023 tenminste 3 vulstations plaatsen bij andere waterzuiveringen om fakkelen van biogas te voorkomen.

Buse Gas bouwt 100 nieuwe biogas-opslagcontainers en de generatoren van Koninklijke van Twist worden ingezet op tientallen bouwplaatsen door heel Nederland.

291011 Eerste Duurzame Brandstofketen in Renkum (fotop geplaatst door Erik Rijpstra)

Wat is de Duurzame Brandstofketen precies?

In het proefproject ‘De Duurzame Brandstofketen’ werken 6 organisaties in Gelderland samen. Zij realiseren lokale brandstofketens voor biogas aan bouwplaatsen in de omgeving. Deze ontwikkeling reduceert CO₂ (koolstofdioxide)-, stikstof- en fijnstofuitstoot. De eerste keten is sinds mei 2021 operationeel vanaf de rioolwaterzuivering Renkum. De pilot loopt tot 1 november 2022.

Deze pilot was mede mogelijk door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Bron en fotografie: Waterschap Vallei en Veluwe

Zie ook: