Minder CO₂, stikstof en fijnstof door lokaal gebruik biogas op bouwplaats

In de pilot ‘De Duurzame Brandstofketen' is de eerste lokale brandstofketen gerealiseerd. Deze loopt vanaf de rioolwaterzuivering Renkum naar een bouwplaats in de omgeving. Hierdoor wordt zowel op de rioolwaterzuivering als op de bouwplaats de uitstoot van CO₂, stikstofoxiden en fijnstof gereduceerd. Het Lectoraat Automotive Research doet onderzoek naar de positieve milieu-impact van de keten.

291011 Eerste Duurzame Brandstofketen in Renkum (fotop geplaatst door Erik Rijpstra)

Duurzame Brandstofketen

In de pilot ‘De Duurzame Brandstofketen zorgen 6 organisaties vanuit de eigen specifieke rol en deskundigheid samen voor directe levering van gecomprimeerd biogas (bio-CNG) voor tijdelijk energiegebruik in bouwprojecten. 

Voortvarende samenwerking

Nog geen jaar geleden, op 31 juli 2020, werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Een klein jaar later hebben de 6 organisaties de eerste Duurzame Brandstofketen gerealiseerd.

Gashouders voert de regie over de keten, waarin het overtollige biogas uit het zuiveringsproces van het waterschap niet langer wordt afgefakkeld, maar opgevangen in een vulstation van Gashouders. Het biogas wordt hierin omgezet naar een zero impact brandstof en geleverd aan regionale projecten van aannemersbedrijf GMB.

Buse Gas B.V. draagt zorg voor de ontwikkeling van containers ten behoeve van biogasopslag en Koninklijke van Twist levert de gasmotor voor een hybride aggregaat, op lokaal geproduceerd biogas. De HAN doet via het Lectoraat Automotive Research onderzoek naar de positieve milieu-impact van de keten.

242449 automotive lector Bram Veenhuizen
Bram Veenhuizen, HAN-lector Automotive Research / Green Mobility

"Het is een belangrijk project in onze regio, gelinkt aan onze belangrijkste speerpunten - automotive, brandstoffen, motoren en emissies - en gericht op duurzame, schone mobiliteit. Daarmee heeft het een duidelijke verbinding met ons zwaartepunt SEE (Sustainable Energy & Environment)",  vertelt Bram Veenhuizen, HAN-lector Automotive Research / Green Mobility.

"Het project versterkt voor ons de samenwerking in de driehoek (ondernemingen, onderwijs, onderzoek) en breidt ons netwerk verder uit. Ook zorgt het voor kennisopbouw die in ons onderwijs opgenomen kan worden en genereert het leads voor vervolgprojecten. Het volgen van ontwikkelingen in ons vakgebied is dé manier om ons onderwijs up-to-date te houden en de link met onze belangrijke partners in het werkveld  kort te houden. Onze studenten zijn immers hun toekomstige werknemers", licht Veenhuizen toe.

Emissiemetingen aan de motor op biogas

In het project verzorgen Menno Merts, Chris Huijboom en Peter Mesman de HAN emissiemetingen aan de motor op biogas. Dit gebeurt op locatie, tijdens bouwwerkzaamheden.

Veenhuizen: "Hiermee kunnen we een zo realistisch mogelijk beeld geven van de impact van het direct inzetten van biogas. Door ook het brandstofverbruik te monitoren kunnen we een analyse maken over de gerealiseerde besparing aan verschillende emissies. We willen daarmee een onafhankelijk oordeel geven over de impact van het project."

Milieu-impact meten

De pilot loopt tot 1 mei 2023 en vormt een kansrijke optie voor het verduurzamen van energie-intensieve toepassingen en het emissiearm laden van elektrisch materieel op plekken waar geen netaansluiting aanwezig is. Om de effecten te meten doet de HAN de komende 2 jaar onderzoek naar de milieu-impact. De eerste resultaten verwachten we medio juli 2021.

Het vergroenen van alle activiteiten waarbij verbrandingsmotoren worden ingezet, is voor iedereen van belang. Of dat nou gaat om groene brandstoffen, e-fuels, elektrificatie of waterstof: HAN Automotive Research denkt en werkt graag mee met het dichterbij brengen van de energietransitie in de mobiliteit. 

De pilot is mede mogelijk door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Infographic - illustratie Duurzame brandstofketen met projectpartners

291019 Duurzame brandstofketen Renkum (geplaatst door Erik Rijpstra)