Zorg, welzijn en onderwijs slaan handen ineen

De HAN tekende onlangs een intentieovereenkomst met zorg- en welzijnsorganisaties in de regio. De baankansen in zorg en welzijn zijn de komende jaren uitstekend. Om deze kansen optimaal te benutten, slaan zorg, welzijn en onderwijs vaker de handen ineen via het initiatief Sterk Zorg- en Welzijnsonderwijs.

32505 Student met injectiespuit

Aangesloten organisaties

De volgende organisaties vormen samen dit initiatief: Dichterbij, GGZ Oost-Brabant, Sint Anna, Sociom, Pantein, BrabantZorg,  Elzendaalcollege, Metameer, Merletcollege, Koning Willem I college, Synthese, Pro College Boxmeer, de Korenaer, ROC Nijmegen (locatie Boxmeer) & ROC Gilde opleidingen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Doelen van de samenwerking

Bovenstaande instellingen streven naar een aantal specifieke doelen voor de sector Zorg en Welzijn in de regio Land van Cuijk en Noord Limburg. Ze willen dat:

  • er meer instroom van studenten komt om aan de vraag van de regionale organisaties te voldoen;
  • er meer begeleidingscapaciteit komt bij de zorg- en welzijnsorganisaties om voldoende studenten op te leiden;
  • het opleidingsaanbod nog beter aansluit bij de leervragen uit de sector;
  • studenten met een goed beroepsbeeld starten aan een opleiding in Zorg en Welzijn voor een succesvol diplomatraject;
  • de mogelijkheden van technologie bekend zijn en voldoende benut worden.

Grote vraag naar nieuwe mensen

Pauline Terwijn, voorzitter van zorgorganisaties MooiMaasvallei en Pantein: “Overal in de regio zien we een grote vraag naar goed opgeleide zorg- en welzijnprofessionals. Door de vergrijzing zal dat alleen maar meer worden. Dat biedt goede perspectieven voor leerlingen in onze regio zolang we ook genoeg mensen laten kennis maken met deze werkvelden en we geïnteresseerden goed opleiden. En daarbij helpt het initiatief Sterk Zorg- en Welzijnonderwijs met daarin alle belangrijke vertegenwoordigers."

Goede match is cruciaal

Berita Cornelissen, rector van scholengemeenschap Metameer: “Een goede match tussen onderwijs en werkgevers is cruciaal. Het is belangrijk dat leerlingen de kans krijgen zich te oriënteren op werken in zorg en welzijn zodat ze een keuze maken die bij hen past. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende stageplekken zijn en dat er goede en voldoende begeleiding is. De banen waaruit leerlingen kunnen kiezen zijn talrijk. Allemaal banen met goede toekomstperspectieven en die maatschappelijk ook nog eens van groot belang zijn.”

Versnellen in de regio

De initiatiefnemers van Sterk Zorg- en Welzijnonderwijs zijn blij met deze nieuwe stap. Cecile Stallenberg, bestuursvoorzitter van zorgorganisatie Dichterbij: “De gezamenlijke kijk op de toekomst zorgt ervoor dat mooie initiatieven en samenwerkingsmogelijkheden sneller tot stand komen. En we waarborgen dat het potentieel van leerlingen in onze wijde regio tot bloei komt. Dat is goed voor de professional maar ook waardevol voor iedereen die op enig moment zorg of ondersteuning nodig heeft”.