Mariola Gremmen benoemd als associate lector bij het Lectoraat Leren met ict

Het CvB heeft Mariola Gremmen benoemd als associate lector Leren met ict bij de Academie Educatie. Het lectoraat is de inhoudelijk trekker van het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict. Mariola zal zich in haar onderzoek met name richten op gepersonaliseerd leren met ict.

33105 Juf en kinderen achter Ipad

Richten op gepersonaliseerd leren

De Dr. Mariola Gremmen is begin deze maand benoemd door de HAN als associate lector bij het HAN-Lectoraat Leren met ict bij de Academie Educatie. Ze volgt Anne-Marieke van Loon op in deze functie, waarin ze nauw samenwerkt met associate lector Pierre Gorissen en lector Marijke Kral. Het lectoraat is de inhoudelijk trekker van het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict. Mariola zal zich in haar onderzoek met name richten op gepersonaliseerd leren met ict. 

Het iXperium en de HAN academie Educatie zijn blij met deze benoeming. We kijken uit naar de komst van Mariola. ​

Mariola Gremmen

Na haar opleiding pedagogische wetenschappen en onderwijskunde en research master behavioural science aan de Radboud Universiteit Nijmegen, promoveerde Mariola in 2018 aan de Rijksuniversiteit Groningen in de onderwijssociologie. Ze heeft brede ervaring als senior onderzoeker, onderwijskundige en docent. De afgelopen jaren werkte ze als senior onderzoeker voor het lectoraat Digitale Didactiek van Avans Hogeschool en als onderwijskundige voor de Academie voor Technologie en Design (ATD). Daarnaast werkte zij aan de (implementatie van) strategische plannen van de hogeschool vanuit haar rol in de regiegroep Ambitie 2025. Mariola heeft diverse rollen buiten de hogeschool; ze beoordeelt subsidieaanvragen voor het NRO, publiceert literatuuronderzoek naar praktijkvragen vanuit het onderwijs bij de Kennisrotonde en is vaste auteur in Profiel, het vakblad voor beroepsonderwijs.

Mariola Gremmen

iXperium en Academie Educatie

Binnen onze lectoraten en het iXperium werken we enthousiast in de driehoek onderwijs-werkveld-onderzoek. Daarin zijn alle activiteiten gericht op het kwalificeren en professionaliseren van nieuwsgierige, zelfbewuste onderwijsprofessionals in het beroepsonderwijs en het samen ontwikkelen en delen van kennis.