Het opleiden van professionals voor de toekomst

De arbeidsmarkt is continu in beweging. Hoe stoomt het hoger onderwijs toekomstige professionals klaar voor de uitdagingen rondom duurzaamheid, transities in de zorg en op het gebied van bevolkingsgroei?

342835 CE-Innovation_workspace_2021_MHF5919, overleg, brainstorm, post its, studenten, klaslokala

De grote vraag is hoe we straks professionals afleveren die in staat zijn om zich continu aan te passen aan nieuwe inzichten en kunnen bijdragen aan kennisontwikkeling en innovatie. Die adaptieve expertise is een flink uitdaging voor het hoger onderwijs om het curriculum en de leeromgeving zo in te richten dat studenten handvatten krijgen om zich met een diploma op zak een leven lang te blijven ontwikkelen en innoveren.

Adaptieve expertise ontwikkelen

In hoeverre is het huidige hoger onderwijs ingericht voor het ontwikkelen van adaptieve expertise? Wat betekent dit voor student en docenten? Onderzoekers Martijn Peters en Marloes de Lange en Lector Wietske Kuijer van het lectoraat Responsief beroepsonderwijs schreven er in co-productie met Lia Fluit en Rik Engbers van het Radboudumc een mooi artikel over op Onderwijskennis.nl.