Festivaltoiletten, ook voor rolstoelgebruikers

Op z’n tijd een festival bezoeken is natuurlijk geweldig, maar als je in een rolstoel zit, kun je zo’n activiteit op je buik schrijven. Tenminste, als je tijdens het event naar het toilet wilt. De aangepaste festivaltoiletten voor mensen met een fysieke beperking zijn meestal ongeschikt voor rolstoelgebruikers.

Rolstoelgebruiker bij een trap waar ze op getild wordt.
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Het goede nieuws is dat verschillende partijen de handen ineen hebben geslagen om dit op te lossen. HAN-docent Ergotherapie, Juliane Stöcker schetst: “Probeer met een elektrische rolstoel maar eens in een aangepast festivaltoilet te rijden en de deur te sluiten, dat lukt niet. Dus ook een rolstoelgebruiker die tijdens een toiletbezoek afhankelijk is van een verzorgende kan het wel schudden op een festival."

Omdat iedereen mee moet kunnen doen in de maatschappij, hebben Schakel025 en het Arnhems Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten (APCG) partijen om zich heen verzameld. Om samen na te denken over de ontwikkeling van een een festivaltoilet voor rolstoelgebruikers.

Kansengelijkheid voor iedereen

“De expertise van ergotherapie is het meedenken over toegankelijkheid en het bevorderen van een inclusieve samenleving”, vertelt Juliane. Associate lector Neurorevalidatie Ton Satink vult aan: “Daar staan we ook als Lectoraat Neurorevalidatie voor. Daarom tekende de HAN het convenant Gelijk=Gelijk van het Zelfregiecentrum (voor meer grip op je leven). Als zij ons vragen om de kern van zo'n vraagstuk mee op te pakken, spreekt het voor zich dat we dat doen. We zien het als onze taak bij te dragen aan dit vraagstuk: we leiden professionals op die aandacht hebben voor inclusie en de focus hebben op kansengelijkheid voor iedereen.” 

Dame in een rolstoel loopt vast op een hekje. Gebruikt voor artikel Gelijk is gelijk

We zien het als onze taak om bij te dragen aan inclusie en kansengelijkheid voor iedereen en aankomende professionals zo op te leiden.”

Festivaltoilet voor rolstoelgebruikers

Juliane vindt het mooi om te zien dat Schakel025, het APCG, Zelfregiecentrum Nijmegen, de culturele branche en de opleiding Ergotherapie nu samen aan tafel zitten. Met als doel: te komen tot een festivaltoilet voor rolstoelgebruikers. “We gaan daarin veel verder dan kennis ontwikkelen. Het idee is om prototypes in de praktijk uit te proberen. Net zo lang tot we echt iets hebben dat past bij de behoefte van de gebruikers, totdat het ontwikkelde festivaltoilet daadwerkelijk op het festival staat en te gebruiken is.”

Inclusie

De HAN kan volgens Juliane op verschillende manieren faciliteren. “Ton en ik kunnen vanuit ons beroep ondersteunen in het proces, maar we hebben er vanuit ergotherapie ook inhoudelijke ideeën over. En, studenten krijgen een ongelofelijk mooie kans om te leren wat inclusie betekent! De ervaring van het Lectoraat Neurorevalidatie in ontwerpgericht onderzoek, waarbij de gebruikers centraal staan, is ook van meerwaarde. We gaan nu starten met het schrijven van een projectplan en het benaderen van mogelijke verdere samenwerkingspartners zoals leveranciers, overheden en ontwikkelaars.” 

Studenten krijgen een ongelofelijk mooie kans om te leren wat inclusie betekent.”

Week van de Toegankelijkheid

Begin oktober is de Week van Toegankelijkheid. Vaak gaat de aandacht uit naar laaggeletterdheid of armoede. De Academie Paramedische Studies van de HAN laat zien dat ook rolstoelgebruikers té vaak geen deel kunnen nemen aan de maatschappij zoals een ander dat wel kan.

rolstoelgebruiker die de trap niet op kan. Inclusie. APS