Project digital twin trapt af met eerste learning community

Donderdag 14 april stond in het teken van kennisdeling. Een dag waarin studenten de tussentijdse resultaten van hun Digital Twin projecten presenteerden. Het doel van die projecten? De concurrentiepositie van de maakindustrie in Oost-Nederland met digital twin technologie versterken.

405542 Presentatie tijdens de eerste bijeenkomst Learning Community van het project Digital Twin

In het Digital Twin Fieldlab en Technohub project staat het leren en experimenteren met toepassingen van digital twin technieken centraal. Dat betekent dat er wordt gekeken hoe je een digitale kopie van een product of productieproces in kunt zetten om dat product of proces te verbeteren. De HAN werkt hieraan in samenwerking met MKB-bedrijven en andere (onderwijs)partners.

Start van de learning community

Tijdens deze eerste learning community stond het delen van ervaringen centraal. De deelnemers keken kritisch naar de eerste leeruitkomsten. Ook werd de rol van de digital twin in de levenscyclus van een product onder de loep genomen. Studenten die sinds 2 maanden bij partnerbedrijven als Varex, Hencon, Hyster-Yale, Bronkhorst en Van Raam werken presenteerden er hun eerste ideeën en bevindingen.

Praktijkgerichte adviezen

De getoonde toepassingen van de digital twin varieerden enorm. Zo waren er studenten die het gebruik tijdens het testen van producten in de design fase lieten zien. Anderen belichten het terwijl producten door klanten werden gebruikt. Daarbij lieten zij al interessante ideeën zien, bijvoorbeeld toepassingen in mobiele en gaming platforms. Ook werd een begin gemaakt om iedere digital twin te vatten in een ISO standaardmodel (ISO-2347). In dit model kun je de leeruitkomsten in een gemeenschappelijk kader plaatsen. Daarmee geeft het projectteam Digital Twin sturing aan verdere ontwikkelingen en vervolgprojecten.

Op bezoek bij werkplaats Digital Twinning bij Varex Imaging in Doetinchem

Leerproces

In juni vindt de volgende bijeenkomst van de learning community plaats. Dan presenteren de studenten de eindresultaten van hun onderzoeken. Voor de bedrijven zijn de uitkomsten daarvan aanleiding te kijken welke vervolgstappen ze willen zetten. Dat kan betekenen dat ze bijvoorbeeld meer onderzoek gaan doen. Of dat ze kiezen voor de implementatie van de digital twin in het productieproces.

Over het project Digital Twin

Bij het project Digital Twin zijn inmiddels 30 HAN-studenten betrokken. Dit vanuit verschillende studierichtingen, bijvoorbeeld hbo-ICT, Werktuigbouwkunde en (Technische) Bedrijfskunde. Ook wordt een groep mbo-studenten vanuit het Graafschap College klaargestoomd. Zij zullen vanaf september de digital twin technologie voor de partners in het project gaan inzetten.

Smart RegionSamen slim

Digitale toepassingen worden steeds sneller ontwikkeld en technologie neemt een steeds belangrijkere plek in ons leven in. Deze digitale innovaties vragen om goede wendbaarheid van mensen, teams en organisaties. Met het samen leren innoveren, delen van kennis en het creëren van ontmoetingsplekken helpt onze focus Smart Region daarbij. Op deze manier hebben we impact op de digitale toekomstbestendigheid in het werkveld en in ons onderwijs.

  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal
Smart Region vrouw met bril