Veel tevredenheid over sfeer op de opleiding

Weer twee mooie winstpunten: HAN-studenten zijn zeer tevreden over de sfeer op hun opleiding en ook de waardering voor de studiebegeleiding neemt toe. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde resultaten van de Nationale Studentenenquête (NSE), editie 2022.

33090 studenten overleggen buiten

Bekijk de HAN-factsheet met alle scores, op kernthema’s en keuzethema’s.

Studenttevredenheid

De Nationale Studenten Enquête (NSE) wordt jaarlijks onder bijna alle studenten van universiteiten en hogescholen gehouden. Veel HAN-scores zijn vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde in het hoger onderwijs en de hogeschoolresultaten van vorig jaar. De tevredenheid over de opleiding in het algemeen is ook constant, zowel bij de HAN als in het hoger onderwijs. De combinatie van digitaal en fysiek onderwijs heeft niet geleid tot afname van de tevredenheid, aldus het persbericht van Studiekeuze123.

Trots op de sfeer

Opvallend is de hoge tevredenheid over de sfeer bij de opleidingen van de HAN (4.10 op schaal 1-5). In het licht van hybride onderwijs is dit een resultaat waar de HAN heel trots op is. Ook zijn HAN-studenten steeds meer tevreden over de mogelijkheden voor studiebegeleiding. Een waardevol winstpunt, bij de gevolgen van lockdown.

De uitvraag op het onderwerp Toetsen en Beoordelen toont een lichte daling in tevredenheid ten opzichte van vorig jaar.

Nieuw is de specifieke uitvraag over de flexibiliteit van het studieprogramma. De score is aan de lage kant. De HAN vindt meer flexibel onderwijs heel belangrijk en heeft dit als een van de strategische doelen gekozen in haar meerjarige beleidsplan Koersbeeld 2022-2028. Via dit flexibele toekomstgerichte onderwijs wordt de ontwikkeling van de studenten centraal gesteld en leidt de hogeschool de studenten op tot wendbare en reflectieve professionals.

Niet alleen de waardering voor de studiebegeleiding en de sfeer op de opleidingen stijgt, ook de studiefaciliteiten en de aansluiting met de beroepspraktijk zijn onderwerpen waar de tevredenheid van de studenten toeneemt.

Reactie College van Bestuur

Rob Verhofstad, voorzitter College van Bestuur: “De uitkomsten van de NSE geven ons als bestuur belangrijke input wat betreft zaken die goed gaan en waar we kunnen verbeteren. Dat de sfeer op de hogeschool is gestegen doet ons uiteraard deugd. Maar er is ook werk aan de winkel waar het bijvoorbeeld gaat om de mate van flexibiliteit van het onderwijs. Toevallig is dat ook één van onze strategische doelen voor de komende jaren dus daar wordt volop aan gewerkt.”

Dat de sfeer op de HAN is gestegen, doet ons uiteraard deugd.

Respons

De respons door HAN-studenten was uitstekend. Het hybride onderwijs was daarin geen spelbreker. Bijna 40% van alle studenten vulde de enquêtevragen in, een opvallende score voor een brede hogeschool als de HAN. Landelijk deed 33,5% van alle wo/hbo-studenten mee aan de NSE 2022. De HAN is blij met deze hoge betrokkenheid. Onder de deelnemers verlootte de organisatie diverse prijzen. 21 HAN-studenten wonnen zo'n prijs.

Resultaten per opleiding

De genoemde resultaten gelden voor onze hogeschool als geheel. Voor de afzonderlijke academies en opleidingen kunnen de scores afwijken van dit beeld. Heb je meegedaan aan de Nationale Studenten Enquête 2022? De resultaten zijn nu gepubliceerd in de Matchfinder op Studiekeuze123. Bekijk hoe jouw opleiding wordt beoordeeld.

Wat gebeurt er met de resultaten?

We bespreken de enquêteresultaten en gebruiken ze in de verbetering van onze opleidingen. De resultaten worden landelijk gebruikt op Studiekeuze123.nl, waar studiekiezers opleidingen met elkaar kunnen vergelijken. De studentenoordelen vormen ook de basis voor de jaarlijkse Keuzegids en de onderwijsspecial van het weekblad Elsevier.