In de beleving leer je meer

Docent bij het Graafschap College, Jeroen de Graauw is deze maand gecertificeerd als procesbegeleider van een iXperium designteam. Jeroen werkte afgelopen jaar in een iXperium designteam aan de vraag in welke mate belevingsgericht leren met inzet van nieuwe technologie positief kan bijdragen aan de motivatie van studenten en het leerrendement.

406997 Meisje met 3dbril op. Als beeld bij ixpod

Nieuwe technologieën, zoals bedrijfssimulaties, serious gaming of andere interactieve lesvormen, kunnen studenten in staat stellen om in relatief korte tijd in een veilige omgeving werkervaringen op te doen die de basis vormen voor een interactief leerproces in de klas. Samen met zijn iXperium designteam ontwikkelde Jeroen een virtuele leeromgeving waarin studenten op een veilige manier kunnen leren en zelf kunnen ervaren wat het effect van hun handelen is.

Luister de nieuwe iXpod waarin Jeroen vertelt over het iXperium designteam en de professionalisering procebegeleider van een iXperium designteam.