Opleidingen flexibeler maken is balanceren

De lerarenopleidingen van de HAN zijn druk aan het bouwen. Huh, bouwen? Zitten we dan wel bij de juiste academie? Zeker wel! De Academie Educatie heeft haar handen vol aan het opknippen van lesstof in bouwstenen. Om daar vervolgens weer een bouwwerk van te maken: een studieroute.

409848 Het CvB bezoekt de Academie Educatie en volgt presentaties over flexibilisering van het onderwijs, samenwerken met het werkveld en organisatie-ontwikkeling. Geplaatst door HB.

Studeren: kan dat niet wat flexibeler? Dat vinden niet alleen studenten, het is ook een opdracht van de overheid en het staat in het strategisch plan van de HAN. Er moet iets te kiezen zijn, zowel qua inhoud, tempo, vorm als toetsing.

De ene student is de andere niet

Het uitgangspunt voor die nieuwe studieroutes zijn persona's. Want, de ene student is de andere niet. Je hebt de voltijdstudent die het liefst in een groep leert en de reguliere studieroute wil volgen. Je hebt de deeltijdstudent, die studie combineert met werk en privé en zo efficiënt mogelijk wil studeren. En dan heb je nog de mbo’er of de switcher, die vanwege z'n vooropleiding onderdelen uit het curriculum mag wegstrepen. Of de student die onderdelen van andere HAN-opleidingen wil volgen. Bij flexibel studeren denk je meestal aan sneller afstuderen, maar gaat vooral om aansluiten op de behoefte van de student. 

De tijd dringt

“We hebben een deadline", benadrukte projectleider Lisette Haan de urgentie van flexibiliseren. Dat deed ze tijdens het bezoek van het College van Bestuur aan de Academie Educatie op de HAN-campus in Arnhem. In september 2023 moet de propedeuse van alle lerarenopleidingen ‘flexibel van aard’ zijn. Daarvoor moet je ook goed weten wat een student allemaal moet kunnen als hij klaar is met de opleiding: de leeruitkomsten. De haken en ogen van dit veranderproces lagen op tafel tijdens dit CvB-bezoek.  

  • Projectleider Lisette Haan legt uit hoe de lerarenopleidingen flexibel worden ingericht.
  • Het College van Bestuur is op bezoek in Arnhem, bij het Ixperium. Links: Yvonne de Haan en rechts: Rob Verhofstad en Bridget Kievits (op de rug gefotografeerd).
  • In het veranderproces heeft de academie ruimte nodig om te pionieren, om dingen net iets anders te doen dan gebruikelijk is.
  • Van links naar rechts: Henriette de Groot, Frank Derks, Joke Kiewiet, Aly Smelt en Eric Pricken van de Academie Educatie.
  • Projectleider Lisette Haan legt uit hoe de lerarenopleidingen flexibel worden ingericht.
  • Het College van Bestuur is op bezoek in Arnhem, bij het Ixperium. Links: Yvonne de Haan en rechts: Rob Verhofstad en Bridget Kievits (op de rug gefotografeerd).
  • In het veranderproces heeft de academie ruimte nodig om te pionieren, om dingen net iets anders te doen dan gebruikelijk is.
  • Van links naar rechts: Henriette de Groot, Frank Derks, Joke Kiewiet, Aly Smelt en Eric Pricken van de Academie Educatie.

Studiepunten verzamelen

“Wat kunnen we voor jullie doen?", bood voorzitter Rob Verhofstad meteen aan. De ruimte geven om te pionieren, om de dingen net iets anders te doen dan gebruikelijk, vroeg academiedirecteur Aly Smelt. Een voorbeeld is het BSA, het bindend studieadvies. Als je een andere studieroute kiest dan de reguliere, kan het zijn dat je na 1 jaar studeren nog niet de benodigde studiepunten hebt verzameld uit het 1e jaar. Terwijl je wel al studiepunten uit hogere jaren binnen hebt! Maar die tellen nu niet mee voor het bindend studieadvies.

Van legoblokje naar bouwwerk

Hoever ga je eigenlijk met opknippen, vroeg Bridget Kievits, lid van het College van Bestuur, zich af. Projectleider Lisette legde dit uit met behulp van legoblokjes. Je verdeelt de lesstof in blokjes, die je vervolgens weer gaat opbouwen tot bouwwerken. Alleen losse legoblokjes aanbieden, dat is niet te organiseren. Maar te grote bouwwerken zijn weer niet flexibel genoeg. Het blijft dus balanceren. Met als uitgangspunt: de behoefte van de student, niet het aanbod van de HAN, voegde academiemanager Frank Derks daar nog aan toe.