Competenties en gedragsindicatoren voor hbo-docenten

Maandag 9 mei was er weer een bijeenkomst vanuit HAN Open Digital Horizons voor de contactpersonen van de verschillende academies waarbij collega’s aan de slag gingen met de Gedragsindicatoren Onderwijs met ict voor docenten in het hoger onderwijs.

405732 3D Printer tijdens bijeenkomst Ixperium competenties en gedragsindicatoren voor hbo- docenten

De bijeenkomsten voor contactpersonen zijn bedoeld om de contactpersonen up-to-date te houden over ontwikkelingen rondom HAN Open Digital Horizons, om een netwerk op te bouwen, elkaar beter te leren kennen en om dieper in te gaan op de verschillende thema’s rondom professionaliseren van docenten op leren met ict. Deze bijeenkomst gingen de collega’s aan de slag met de Gedragsindicatoren Onderwijs met ict voor docenten in het hoger onderwijs.

iXperium Center of Expertise

Een landelijk consortium van onderzoekers van onderwijsinstellingen ontwikkelde in opdracht van de Zone docentprofessionalisering een raamwerk voor docentcompetenties. Onderzoekers van iXperium Centre of Expertise Leren met ict leverden hier een grote bijdrage aan. Met het professionaliseringsprogramma HAN Open Digital Horizons heeft de HAN zich ten doel gesteld dat alle docenten aantoonbaar competent zijn op deze competenties. Om in te kunnen schatten of je dan ook competent bent als docent hebben docenten behoefte aan concrete voorbeelden en uitwerkingen van die competenties. Ook ondersteuners en afdelingen HR hebben deze behoefte. Hiervoor heeft het iXperium gedragsindicatoren uitgewerkt bij deze competenties. De academies van de HAN kunnen met deze gedragsindicatoren aan de slag.

405733 Gedragsindicatoren iXperium

Praktische opdracht

Om zelf een goed idee te krijgen gingen de contactpersonen aan de slag met een praktische opdracht. Ze konden kiezen uit 2 opties:

  1. Kies een van de competenties en bekijk de gedragsindicatoren die daar bij horen. Beschrijf contextrijk hoe dit gedrag er binnen je eigen academie uit zal zien.
  2. Kies een van de competenties en bekijk de gedragsindicatoren die daar bij horen. Bepaal daarna welke dingen docenten in jouw academie al doen, wat nog aandacht vraagt, wat een knelpunt is of wat prioriteit heeft.

En die opdracht was nog wel lastig. Ook de toevoeging 'met ict' was voor sommige lastig. Wat kun je nu bijvoorbeeld beter doen met ict wat je eerder niet kon doen. Je moet je steeds afvragen wat je visie is op onderwijs. Wat wil je bereiken en hoe kan ict je daar bij helpen? En wat is dan in blended onderwijs een goeie blend?

Student als junior professional

Een leuk voorbeeld van uitwerking van de 2e opdracht was een persona die 2 deelnemers hadden uitgewerkt:
“Docent Marieke ziet de student als junior-professional, iemand waar je als opleider van kunt leren. Docent en student werken samen, actief en contextrijk. Marieke maakt steeds de afweging waar ict een voordeel geeft. Ze weet wat de organisatie in huis heeft en biedt. Ze weet wat er centraal of decentraal al geregeld is.” En wat maakt Marieke dan een docent-plus? “We hebben te maken met innovatie. Alles wat nu mogelijk is binnen de HAN is niet wat er mogelijk is is in de wereld. Marijke moet ook verder willen kijken en pionieren.”

Binnenkort verschijnt de uitwerking van de gedragsindicatoren.