Spelenderwijs innoveren met wetenschap en techniek

Hoe leren leerlingen hun vaardigheden toe te passen? Precies door er een spannende uitdaging aan te koppelen. Bijvoorbeeld met de FIRST® LEGO® League. Zaterdag 9 april is de regiofinale van de roboticawedstrijd bij de HAN in Nijmegen.

392580 De tafel van de LEGO LEAGUE finale 2022

FIRST® LEGO® League is een internationale wedstrijd waarbij innovatie en robotica centraal staan. Het zijn de HAN Academie Educatie en de Academie IT en Mediadesign die deze Nijmeegse regiofinale samen organiseren samen met iXperium Nijmegen en Junior Technovium. Zo’n 20 teams van kinderen tussen de 9 en 14 jaar gaan zaterdag de strijd met elkaar aan om een felbegeerde plaats in de Benelux finale.

Maanden van voorbereiding

De afgelopen maanden zijn de leerlingen met de hele klas druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de FIRST® LEGO® League. De wedstrijd, met dit jaar vervoer als thema, bestaat uit twee onderdelen. Aan de ene kant moeten de deelnemers met hun lego-robot goederen verplaatsen. Daarnaast hebben de kinderen onderzoek moeten doen naar een maatschappelijk thema waarvan ze hun bevindingen voor een jury presenteren. Dit jaar viel het onderwerp binnen het thema logistiek; hoe wordt vracht vervoerd, gesorteerd en afgeleverd op de plaats van bestemming over de hele wereld. Voor dit onderzoeksproject formuleren de kinderen zelf een probleem. Dat vormt de start voor het onderzoek.

Robotwedstrijd

De deelnemers hebben samen met de juf of meester, een PABO-student, een conciërge en soms zelfs met een handige moeder of opa heel wat opdrachten uitgeplozen en opgelost.
De kinderen hebben ieder een lego-robot ontworpen, gebouwd en geprogrammeerd. Op de wedstrijdtafel is zaterdag een opdrachtenparcours uitgezet waarbij de wereld van de logistiek is verbeeld met een speelveld met lego-modellen. De robot moet zaterdag in wedstrijdverband een aantal missies moet volbrengen. Van het sluiten van een brug tot het laden van een transportvliegtuig. 

Op weg naar de Benelux finale

Verschillende deskundige juryleden, waaronder docenten van de HAN, het iXperium Nijmegen en van Junior Technovium beoordelen de teams op hun onderzoek en presentatie, technische en designaspecten van hun robot, op de uitvoering van de missies en op het teamwork. Elk seizoen wordt afgesloten met de spectaculaire FIRST® LEGO® League Benelux finale, dit jaar gehouden op zaterdag 21 mei in RDM Rotterdam.