Professionele ontwikkeling van wijkdocenten

Onderwijs dat bijdraagt aan maatschappelijke ontwikkelingen is belangrijk, maar wordt ook vaak als vanzelfsprekend beschouwd. Het vraagt om leren over de grenzen van de eigen discipline en het eigen beroep. En het is een collectief leerproces.

studenten werken samen aan een opdracht

In het kader van de City Deal Kennis Maken heeft de HAN verschillende leergemeenschappen opgezet in wijken in Arnhem en Nijmegen. Studenten en wijkbewoners werken daar samen aan maatschappelijke thema’s als duurzaamheid en kansengelijkheid. Saskia Weijzen is als docent en onderzoeker bij het lectoraat Responsief Beroepsonderwijs betrokken bij de ontwikkeling van die leergemeenschappen en werkt aan de professionele ontwikkeling van wijkdocenten. In deze video vertelt ze samen met haar collega Loes Vos-Strijbosch over het belang en het opleiden van deze wijkdocenten.

Bekijk de video die is gemaakt tijdens de Onderwijsdagen 2022.