Effect van Samen Opleiden

Marijke Bakker wordt bij de HAN opgeleid tot leraar economie. Een deel van dat opleiden gebeurt binnen Samen Opleiden, in het partnerschap Passie voor leren. Wat merkt zij hier in de praktijk van?

Foto van Marijke Bakker voor nieuwsbericht academie educatie

Marijke is geen doorsnee-student. Ze volgt tegelijkertijd met de bacheloropleiding Leraar Economie tweedegraads ook onderdelen van de Master leraar Economie Eerstegraads. Door het combineren van studies is het voor haar van belang dat de opleiding goed georganiseerd is en dat ze goed begeleid wordt. Ze heeft dan ook heel bewust voor de HAN gekozen, omdat hier veel aandacht is voor persoonlijke begeleiding en het BaMa-traject hier gedetailleerder is uitgedacht dan zij bij andere hogescholen ondervond. En dat terwijl Marijke van Texel komt en er dus veel voor over moest hebben om in Nijmegen te gaan studeren. Gelukkig bevalt haar dat goed. 

Wat voor school past bij mij?

Marijke heeft een pittig weekrooster: de eerste drie dagen van de week volgt ze colleges op de HAN-Campus, op donderdag heeft ze les en intervisie in de coachgroep op één van de scholen die zijn aangesloten bij Passie voor leren en op vrijdag loopt ze stage op een andere school. “Dat is één van de voordelen van de manier waarop binnen dit partnerschap vormgegeven wordt aan Samen Opleiden; ik heb in de paar maanden dat ik hier studeer al zo veel verschillende scholen van binnen gezien, dat ik dadelijk veel beter weet welke school goed bij mij past en welke wat minder!”  

Gezamenlijke visie op studentbegeleiding

Het leren in coachgroepen op een school is een aanpak die kenmerkend is voor het partnerschap Passie voor Leren. Alle studenten die binnen dit partnerschap stage lopen vanuit een tweedegraads lerarenopleiding van de HAN komen die dag bij elkaar en volgen plenaire theoretische onderdelen over onderwijskundige vakinhouden. In het middagprogramma bereiden ze zich met elkaar voor op de vraag ‘hoe ga ik dit morgen in mijn stagedag verwerken?’ Marijke: “Wat heel fijn is, is dat mijn stagebegeleider vanuit de stageschool, mijn coach vanuit Passie voor Leren en de studieloopbaanbegeleiders vanuit de HAN allemaal op de hoogte zijn van waar ik sta in mijn ontwikkeling. Ze kennen de inhoud van de lessen en kunnen daar goed op aansluiten. Het maken van een vertaalslag van theorie naar praktijk hoef ik dus niet in mijn eentje te maken en dat is echt heel fijn! Soms ook wel even slikken hoor, want als mijn stagebegeleider weet aan welke ‘bouwstenen van goed leraarschap’ er op de coachdag aandacht is besteed, dan verwacht hij van mij ook dat ik deze meeneem in mijn stage.”

Profijt van een gezamenlijk plan

Marijke vertelt dat er korte lijnen zijn zowel binnen de opleidingen als met de scholen: “Iedereen die bij mijn begeleiding betrokken is, zowel vanuit de HAN als vanuit de scholen, is op de hoogte van wat ik aan het leren ben en wat ik nog leren ga. Hoe dat voelt? Nou, een beetje alsof er een groot plan boven mijn hoofd zweeft waar ik de details niet van ken, maar mijn ontwikkeling wel als uitgangspunt is genomen en waar ik alleen maar van profiteer.”

Omdat het deze week de landelijke Week van samen Opleiden is, verschijnt er iedere dag een artikel over Samen Opleiden vanuit HAN Academie Educatie.  

Meer nieuws in de serie Samen Opleiden

De week van Samen Opleiden van start

De Week van Samen Opleiden 2022 is van start: een week vol sprekers, sessies, podcasts en webinars. Het is een rijk offline en online programma boordevol kennisdeling en ontmoetingen. Het thema deze week is ‘de kracht van partnerschap’.

Studenten HAN Pabo Arnhem aan het werk op laptop.

Professionaliseringsdag programmaleiders

Binnen Samen Opleiden zijn meerdere rollen betrokken waar professionaliseringstrajecten voor zijn. Voor programmaleiders zijn deze er niet. Tijdens een van de bijeenkomsten van programmaleiders kwam ook daar deze professionaliseringsbehoefte naar boven.

Loes Nobbe, academie educatie, programmamanager Samen Opleiden VO-MBO

Gezamenlijk vakmanschap in het onderwijs

Voor lerarenopleidingen speelt het werkveld een essentiële rol. We leiden op voor scholen in onze regio en daarom is het belangrijk dat we dit samen doen.

Jan Knuivers portret

Vakdidactische ontmoeting Samen Opleiden

Op 7 april vond de vakdidactische ontmoeting plaats tussen studenten, werkplekbegeleiders, vakdidactici, onderzoekers en school- en instituutsopleiders.

Vakdidactische ontmoeting

Betekenisvol reflecteren

In samenwerking met HAN-onderzoekers Aimée Hoeve en Chris Kroeze onderzocht Sander Berendsen hoe de reflectie van studenten op hun persoonlijke en professionele ontwikkeling eigen leren meer betekenisvol kon worden. Dit leidde tot een nieuwe methodiek, een inspirerend boek en een enthousiast gesprek.

Portretfoto Sander Berendsen voor Smart Region