Professionaliseringsdag programmaleiders Samen Opleiden

Binnen Samen Opleiden zijn meerdere rollen betrokken: schoolopleiders, werplekbegeleiders, instituutsopleiders én programmaleiders. Voor de eerstgenoemde rollen zijn er verschillende professionaliseringsmogelijkheden om je voor te bereiden op het vervullen van deze rollen. Maar voor programmaleiders bestaan er eigenlijk geen trajecten. De programmaleiders van de 13 partnerschappen vo en mbo van de HAN Academie Educatie ontmoeten elkaar maandelijks en tijdens deze ontmoetingen kwam de behoefte aan ‘samen professionaliseren’ naar voren.

Loes Nobbe, academie educatie, programmamanager Samen Opleiden VO-MBO

Op 21 maart vulde zich dus een zaal met programmaleiders uit de brede regio, georganiseerd vanuit de partnerschappen waar de HAN en de RDA in de regio mee verbonden zijn. De uitvoering van de professionaliseringsdag was vormgegeven samen met de RDA en met het  landelijke platform Samen Opleiden.

Leidinggeven aan een programma

Loes Nobbe is programmanager Samen Opleiden VO/MBO bij HAN Academie Educatie én initiatiefnemer van deze professionaliseringsdag: “Het is relevant om op deze manier de mensen bij elkaar te brengen. Programmaleiders zijn de spil zijn van de partnerschappen, zij weten het beste wat er goed gaat en wat nog niet. Van Limburg tot Twente… in al die partnerschappen speelt dezelfde vraag ‘hoe kan ik sturing geven aan de ambities van mijn partnerschap?’. Om de zoektocht naar de antwoorden op die vraag gezamenlijk, hardop en met ruimte voor reflectie te doen, bleek van grote toegevoegde waarde.”

Eigenaarschap op sturing

Een partnerschap Samen Opleiden heeft alle kenmerken en ingewikkeldheden van een netwerkorganisatie: het is een samenwerking tussen één of meerdere schoolbesturen/onderwijsinstellingen en vrijwel altijd meerdere lerarenopleidingen. Iedere partner heeft zijn of haar eigen belangen, prioriteiten en processen, waar het programma binnen het partnerschap op in grijpt. Hoe werkt zo’n ingewikkelde samenwerking? Welke krachten spelen daarbij een rol? Hoe kun je ook partnerschap-overstijgend gezamenlijk de beste leraren opleiden, die goed voorbereidend het onderwijs in gaan en daar ook willen en kunnen blijven werken? Deze eerste regionale professionaliseringsdag voor programmaleiders was dus voornamelijk veranderkundig van aard.

Samen professionalisering

Marion Verhaegh is programmaleider Opleidingsschool Noord-Limburg en voorzitter van het regionaal platform Samen Opleiden is enthousiast over dit initiatief: “Als programmaleiders van heel diverse partnerschappen spreken we elkaar regelmatig in ons regionale Platform Samen Opleiden en Professionaliseren en deze scholing bleek niet alleen een gezamenlijke behoefte maar wel degelijk ook een dag waarop we elkaar nog beter hebben leren kennen en begrijpen.” Samen Professionaliseren is, naast samen Opleiden, dus een steeds relevanter thema geworden voor scholen en lerarenopleidingen. Nu dus ook gericht op programmaleiders.

Omdat het deze week de landelijke Week van Samen Opleiden is, verschijnt er iedere dag een artikel over Samen Opleiden vanuit HAN Academie Educatie.

Meer nieuws in de serie Samen Opleiden

Week van Samen Opleiden van start

Vandaag start de Week van Samen Opleiden 2022: een week vol sprekers, sessies, podcasts en webinars. Het is een rijk offline en online programma boordevol kennisdeling en ontmoetingen. Het thema deze week is ‘de kracht van partnerschap’.

Studenten HAN Pabo Arnhem aan het werk op laptop.

Effect van Samen Opleiden

Marijke Bakker wordt bij de HAN opgeleid tot leraar economie. Een deel van dat opleiden gebeurt binnen Samen Opleiden, in het partnerschap Passie voor leren. Wat merkt zij hier in de praktijk van?

Marijke Bakker. Samen Opleiden

Gezamenlijk vakmanschap in het onderwijs

Voor lerarenopleidingen speelt het werkveld een essentiële rol. We leiden op voor scholen in onze regio en daarom is het belangrijk dat we dit samen doen.

Jan Knuivers portret

Vakdidactische ontmoeting Samen Opleiden

Op 7 april vond de vakdidactische ontmoeting plaats tussen studenten, werkplekbegeleiders, vakdidactici, onderzoekers en school- en instituutsopleiders.

Vakdidactische ontmoeting

Betekenisvol reflecteren

In samenwerking met HAN-onderzoekers Aimée Hoeve en Chris Kroeze onderzocht Sander Berendsen hoe de reflectie van studenten op hun persoonlijke en professionele ontwikkeling eigen leren meer betekenisvol kon worden. Dit leidde tot een nieuwe methodiek, een inspirerend boek en een enthousiast gesprek.

Portretfoto Sander Berendsen voor Smart Region