Onderzoek studiekeuze en doorstroom mbo

“Wat is de toegevoegde waarde van het profiel Dienstverlening en Producten voor de oriëntatie op studiekeuze en de doorstroom naar het mbo?”

32963 twee studenten in studiecentrum met laptop

Deze vraag staat centraal in het onderzoek dat HAN onderzoeker bij het Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs, Martijn Peters, deed samen met KBA (Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt) Nijmegen in opdracht van het Platform vmbo D&P.

Talenten ontdekken

Eén van de conclusies van het onderzoek is dat leerlingen die het profiel D&P hebben gevolgd over de breedte niet meer of minder vaak uitvallen dan leerlingen die een ander profiel hebben gevolgd. Dit kan pleiten voor een breed oriënterend vmbo-profiel om leerlingen de ruimte te bieden zich te ontplooien en hun talenten te ontdekken. 

241340 Onderzoeker Martijn Peters beroepspedagogiek