Bouwen aan digitale toekomst voor inwoners en studenten in Arnhem

De digitale transformatie gaat snel; innovaties zoals augmented reality, mixed reality en big data vliegen je om de oren. Het is nodig én belangrijk om de kennis die je daarover in huis hebt, te delen en samen op te trekken. Daarom werken de Academie IT en Mediadesign van de HAN en gemeente Arnhem de komende 3 jaar structureel samen.

Arnhem plein in binnenstad

Yvonne de Haan, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de HAN, en Jan van Dellen, wethouder Economische Zaken bij de gemeente Arnhem, ondertekenden op woensdag 2 februari een intentieverklaring waarin de onderwerpen van de samenwerking zijn vastgelegd.

Win-win voor werkveld, onderwijs en onderzoek

De HAN en de gemeente Arnhem richten zich op het ontwikkelen en delen van kennis die de gemeente nu en in de toekomst nodig heeft voor digitale innovatie en transformatie. Deze kennis biedt de studenten, docenten en onderzoekers van de HAN op hun beurt de mogelijkheid om onderwijs- en onderzoeksdoelen te realiseren.

De partijen willen met deze samenwerking de relatie tussen het werkveld (de gemeente), het onderwijs en onderzoek (bij de HAN) versterken. Ze willen de ontwikkeling van hun huidige en toekomstige professionals stimuleren. Zo zijn ze beter voorbereid op veranderingen en digitale innovaties in de beroepspraktijk.

Ondertekening samenwerking convenant Yvonne de Haan en Jan van Dellen
De ondertekening van de intentieverklaring door Jan van Dellen (Gemeente Arnhem) en Yvonne de Haan (HAN)

Informatiegestuurd, 3D-visualisatie en inclusief

De samenwerking richt zich op deze 3 thema’s:

Informatiegestuurd werken: de focus ligt op het ontwerp, de ontwikkeling en onderzoek van monitoring en dashboards om de impact van uitgevoerd beleid vast te stellen en bij te sturen.

3D-visualisatie/mixed reality van de openbare ruimte: deze innovaties ondersteunen inwoners van de gemeente en medewerkers bij het meedenken over en nemen van beslissingen.

Inclusieve digitale dienstverlening: het is belangrijk dat de digitale dienstverlening van de gemeente Arnhem toegankelijk is voor haar inwoners.

Samenwerken aan leerplan

In een projectplan staat om welke samenwerkingsvormen het gaat, op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisdeling. Bijvoorbeeld: samenwerking aan het curriculum, het leerplan voor de opleidingen die de Academie IT en Mediadesign biedt. Ook stage- en afstudeerprojecten, minoren en kennisevents worden onderdeel van de samenwerking.

Studenten en onderzoekers zijn al verder op het gebied van digitale innovatie en transformatie. Daar kunnen wij als gemeente veel van leren!

Betere kwaliteit van beleid

De gemeente Arnhem en de Academie IT en Mediadesign werken al langer samen, maar kiezen er nu voor om die ook vast te leggen in een intentieverklaring. Beide partijen kijken uit naar een succesvolle samenwerking.

“Voor ons als gemeente is de kennis en kunde van studenten en onderzoekers onmisbaar. De frisse blik en het out of the box durven denken draagt bij aan een nog betere kwaliteit van beleid”, zegt Van Dellen. “Digitale innovatie en transformatie is een hot item waar we juist nu meer kennis in moeten opdoen. Studenten en onderzoekers zijn hier al verder in en daar kunnen wij als gemeente veel van leren. Ontzettend gaaf dat studenten en onderzoekers zich hierin vastbijten en met dit belangrijke thema aan de slag gaan. ”