Studenten werken aan een waterveilige toekomst

Waterschap Rivierenland, de hogescholen HAN en Van Hall Larenstein gaan de komende 4 jaar samenwerken op het gebied van hoogwaterveiligheid. Op 17 november hielden de directeuren van de samenwerkingspartners het 1e stuurgroepoverleg.

354260 luchtfoto rivierenlandschap hoogwater A50 richting Loenen

In de samenwerking komen het waterschap en beide hogescholen gezamenlijke inspanningen overeen om de thema's hoogwaterveiligheid en dijken (extra) onder de aandacht te brengen bij studenten die in deze sector studeren.

De directies van de 3 partijen geven via een periodiek stuurgroepoverleg richting aan de uitvoering van de samenwerking en de studieprogramma's die studenten krijgen aangeboden. Yolande van der Meulen (directeur Waterschap Rivierenland), Frank Spuij (directeur Academie Built Environment, HAN) en Ruth van de Beek (directeur Onderwijs, Hogeschool Van Hall Larenstein) kwamen hiervoor op 17 november voor de 1e keer bij elkaar.

Versterken van 1.000 kilometer dijken en kades

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het onderhoud en het op sterkte houden van ruim 1.000 kilometer rivierdijken en kades en staat daarmee voor een grote opgave. Naar verwachting moet een groot deel hiervan voor 2050 worden versterkt. Studenten en onderzoekers denken in het studieprogramma mee hoe het waterschap dit zo effectief en slim mogelijk kan doen. Studenten van de minor Sustainable River Engineering en onderzoekers van het Lectoraat Sustainable River Management gaan hiervoor onder andere met medewerkers van het Waterschap Rivierenland in gesprek om ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Assetmanagement

Studenten, docenten, onderzoekers en waterschappers besteden extra aandacht aan assetmanagement voor hoogwaterveiligheid, het beheer van de infrastructuur die nodig is om de hoogwaterveiligheid in stand te houden, zoals dijken. Zo hopen de samenwerkingspartners, die voor aankomende dijkversterkingsopgaves staan gesteld, nog meer grip te krijgen op de programmering en uitvoering van de dijkversterkingsprojecten.

De hogescholen en het waterschap brengen met dit studieprogramma praktijk en theorie dichter bij elkaar. En geven inzicht in het rijke werkveld van watermanagement.

 

"Nooit klaar met werken aan de dijken"

Gilian Koenders is student Civiele Techniek, met speciale interesse in watermanagement. Via een project in de minor Sustainable River Engineering, die de HAN en Van Hall Larenstein samen aanbieden, draagt hij een steentje bij aan het oplossen van de opgave van het waterschap. Behalve de problematiek, ziet hij ook de kansen. "In Nederland zullen we nooit klaar zijn met het werken aan de dijken. In het vakgebied staan dus nog voldoende uitdagingen te wachten en dat maakt het voor mij als young professional leuk en uitdagend."

Lees ook het uitgebreide interview met Gilian. Hierin vertelt hij meer over de minor Sustainable River Engineering en waar zijn belangstelling voor watermanagement vandaan komt.

354385 Portret Gilian Koenders, student minor Sustainable River Engineering

Headerfoto: Waterschap Rivierenland /Peter Venema