Ondernemen kun je leren!

Het zijn roerige tijden voor ondernemers; COVID-maatregelen, verduurzaming en digitalisering. Hoe houd je je hoofd boven water? Heb je aan een stevige ondernemersgeest en -mentaliteit voldoende? En misschien wel de belangrijkste vraag; waar leer je deze mentaliteit?

237723 vergadersituatie met documenten met tabellen

Met het boek "Aan de slag met EntreComp in het onderwijs" beschrijft Thomas Lans, auteur en lector Kansrijk Ondernemen, samen met collega Marco van Gelderen van de VU wat de basiscompetenties voor ondernemerschap zijn en hoe je die kunt bijbrengen aan studenten.

Uitreiking 1e exemplaar

Vandaag, 18 november, tijdens het evenement Staat van het MKB, wordt het boek officieel gepresenteerd en besproken in een virtuele tafel met het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en de auteurs van het boek.

354356 Cover boek tbv boekpublicatie lector Thomas Lans

Begin bij de basis

“Ondernemerscompetenties aanleren begint bij de basis; het onderwijs” aldus Thomas Lans, “het ontwikkelen en lesgeven in dit soort competenties is nadrukkelijk niet voorbehouden aan docenten Economie of docenten Ondernemen, maar is interessant voor alle docenten die ondernemend gedrag belangrijk vinden en in hun lessen willen stimuleren.” Dit boek biedt docenten praktische handvatten die gebaseerd zijn op de belangrijkste inzichten uit het ondernemerschaps(onderwijs)onderzoek van de afgelopen decennia .”

Uitgangspunt voor het boek vormen de 15 competenties die in Europees verband zijn ontwikkeld – het EntreComp model - en gezamenlijk de basis vormen voor het ondernemend vermogen van Europa. Enkele voorbeelden van dit soort competenties zijn: kansen zien, middelen bijeenbrengen en omgaan met onduidelijkheid, onzekerheid en risico. Van alle 15 competenties staan in het boek wetenschappelijk inzichten en oefeningen.

Doen en durven

“In de praktijk zie je dat studenten vaak twijfelen en zich afvragen 'Kan ik dit wel' of 'Welk risico heeft mijn idee'. In plaats daarvan zouden ze zichzelf vaker moeten afvragen: 'Wat is het ergste dat er mis kan gaan als ik gewoon begin?'” Dit soort praktische inzichten en oefeningen vormen de basis van het boek dat docenten in het beroepsonderwijs en voorgezet onderwijs in staat moet stellen om het ondernemend vermogen bij hun studenten te stimuleren, stelt Thomas Lans, mede-auteur van het boek.

Meer weten?
 

Lectoraat Kansrijk Ondernemen

Binnen de HAN is het lectoraat Kansrijk Ondernemen gestart. Het lectoraat richt zich op 2 vraagstukken. Welke ondernemerscompetenties zijn nodig om kansen te zien, afwegingen te maken en beslissingen te nemen in toenemende onzekerheid? En welke ondersteuning kan het regionale ecosysteem voor ondernemerschap daarin bieden?

317f86f6-0ce9-11ee-bfc5-02565807075b koffiecorner, Overleg, samenwerken, koffie, corner, tablet, finance, economie