Masterstudent Engineering Systems wint hbo scriptieprijs Verkeerskunde

Ravi Chaudhary, masterstudent HAN Engineering Systems, nam op 3 november de VerkeerskundePrijs in ontvangst voor de beste hbo-scriptie. Dat gebeurde tijdens het pré-congres van het Nationaal Verkeerskundecongres. Ravi ontving deze hoge waardering voor zijn masterscriptie 'Infrastructure Assessment for Operational Design Domain of Lane-Keeping System'. Daaruit blijkt dat onze wegen nog niet klaar zijn voor zelfrijdende voertuigen.

35016 Groep studenten werkt samen aan zelfrijdende auto met laptop

Veilgheid met Lane-Keeping System

Ravi's onderzoek laat zien dat verschillende voertuigen hun automatische taak op verschillende manieren uitvoeren. Bovendien ontdekte hij voor deze automatische rijtaak enige ‘blinde vlekken’ in de infrastructuur.

Ravi Chaudhary (30) deed zijn afstuderen bij Royal HaskoningDHV. Zijn onderzoek gaat nader in op het ontwikkelen van een methodologie om weginfrastructuur te beoordelen, zodat de veilige werking van voertuigen met Lane-Keeping System (LKS) wordt gewaarborgd. En om wegautoriteiten te helpen weloverwogen beslissingen te nemen.

Zijn masterscriptie 'Infrastructure Assessment for Operational Design Domain of Lane-Keeping System' kreeg tijdens zijn afstuderen al het hoogste cijfer, een 10! Het is een toegepaste studie over een praktische methode om Lane-Keeping systemen te testen. Deze systemen gebruiken een camera die in de gaten houdt of je per ongeluk jouw rijstrook verlaat.

 

350414 Ravi Chaudhary wint hbo scriptieprijs 2021 van Verkeerskunde.nl

Drievoudige aanpak

Hebben voertuigfabrikanten wel de juiste kennis van infrastructuur en de omstandigheden waaronder het voertuig zijn taken moet kunnen uitvoeren? En waar moeten wegbeheerders op hun beurt rekening mee houden? Ravi testte het LKS van verschillende voertuigen op verschillende vormen van infrastructuur. Daarbij volgde hij een drievoudige aanpak:

  1. De factoren zijn geïdentificeerd die verband houden met de weginfrastructuur en de milieuomstandigheden die van invloed zijn op de prestaties van LKS.
  2. Onderzoek naar hoe LKS-prestaties kunnen worden gebruikt om de gereedheid van de weginfrastructuur te beoordelen.
  3. De bouw van een tool om het ontwikkelde begrip te gebruiken voor het enorme wegennet, de hotspots te identificeren waar LKS kan falen en de verschillende 'Levels of Service' te berekenen die door de infrastructuur voor LKS wordt geboden. 

Uit zijn scriptie blijkt vooral dat onze wegen nog niet klaar zijn voor zelfrijdende (autonome) voertuigen. Daar ligt nog een interessante opgave voor beheerders en beleidsmakers om een slag te maken.

I'm proud to be the winner, and its very rewarding. I'm glad my thesis is so well received.

HAN Master Engineering Systems

Ravi is afkomstig uit India en koos voor de HAN Master Engineering Systems, omdat dit wereldwijd één van de beste opties is. De inspiratie voor zijn onderwerp komt voort uit zijn eigen wens om mee te werken aan veiligheid vanuit een technisch oogpunt.

Heb je interesse in de Master Engineering Systems? Kom dan langs op onze Open Avond van 17 november of check in tijdens onze online Open Dag van 20 november.

Bronnen: Verkeerskunde.nl, HAN Automotive Research
Fotografie: Ravi Chaudhary