Als je beweegt, blijft het balletje rollen

Buiten de gebaande paden treden, in co-creatie en vanuit meerdere perspectieven een vraagstuk benaderen. Het zijn de speerpunten van de opleiding Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties, die in Spijkenisse tot een hele bijzondere samenwerking heeft geleid: onderwijs, zorg en kinderopvang onder 1 dak.

350290 studenten management en innovatie in maatschappelijke organisatie, Nicole van Cranenburg Mundo en Robin van Putten Albeda unieke samenwerking met Zorgwester.

Het begon in 2020. Een groepje studenten stroomde in bij de module Sociale Innovatie en Design Thinking van de masteropleiding Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties (MMI). Robin van Putten, coördinator beroepspraktijkvorming bij Albeda, en Nicole van Cranenburgh, clustermanager kinderopvang Mundo, waren 2 van deze studenten. In de module werken de studenten in co-creatie aan verschillende maatschappelijke vraagstukken. “Met als doel al lerende een verandering op gang te brengen. Om impact te creëren, moet je weten wat er speelt in jouw organisatiecontext”, vertelt docent Eus Trumpie. 

Praktijk Spijkenisse zichtbaar maken

Robin en Nicole vonden al snel een overeenkomst: de stad Spijkenisse, waar beide organisaties zaten. “Spijkenisse kent veel leegloop, jongeren geven aan dat er niet veel te doen is en de metro naar Rotterdam is snel gepakt”, vertelt Eus. Na eerdere terugloop, was Albeda in Spijkenisse weer groeiende en kregen ze een nieuw gebouw toegewezen. De hoop is om studenten blijvend te verbinden met de stad. Kinderopvang Mundo en zorgorganisatie Zuidwester zaten met een personeelstekort. “We zagen de kans om samen dit vraagstuk stevig aan te pakken door samen te werken. Ons idee: een buitenschoolse opvang en een dagbesteding openen op school, als leerwerkplaats. Studenten die gevoel krijgen met de praktijk en een opening voor Mundo om studenten warm te maken voor het vak”, vertelt Nicole.
 

Door de kinderopvang en zorg dichter bij het onderwijs te brengen, is dit meteen ingebed. Dan maak je pas echt impact.

Bestaansrecht organisaties

Robin: “Bij de opleiding MMI gaat het over een verandering teweegbrengen en beweging aanjagen. Wij zagen kansen in de samenwerking. Het gaat over ons bestaansrecht. Bij Albeda staat de noodzaak van onderwijs in Spijkenisse centraal. Daarnaast willen we de kracht van de praktijk zichtbaar maken voor onze studenten. De context wordt rijker met deze samenwerking. Albeda stelt studenten en ruimte beschikbaar, Mundo en Zuidwester stageplaatsen, leerwerkplekken en andere faciliteiten zoals materiaal en ruimten. Door de kinderopvang en zorg dichter bij het onderwijs te brengen, is dit meteen ingebed. Dan maak je pas echt impact.”

Iedereen in beweging

Vanuit de opleiding kregen de studenten de tools om in co-creatie mensen in beweging te krijgen. Zoals de directies van hun organisaties. Ze lachen als ze eraan terugdenken. Robin: “We vroegen het niet, we kondigden het aan bij de directie; dit gaan we doen. We maken gebruik van elkaars mogelijkheden, vanuit de wederkerigheid. Er zit geen financiële verplichting aan vast, iedereen ziet de meerwaarde.” De samenwerking tussen Albeda, Mundo en Zuidwester is inmiddels ook op papier vastgelegd. Nicole: “Als je gaat bewegen, gaat het maar door. Het balletje blijft maar rollen.” De docenten, studenten, medewerkers, kinderen, deelnemers, ze werken allemaal samen. Zelfs de HAN heeft nu MMI-studenten naar Albeda gestuurd om daar een kijkje te nemen. “We willen de kloof tussen mbo, hbo en het werkveld verkleinen”, vult Robin aan. 

Het enthousiasme van docenten en medestudenten bij de module Sociale Innovatie en Design Thinking werkte aanstekelijk. “We wilden meteen aan de slag”, vertelde Robin. “We hebben nog de module ‘Op weg naar meesterschap’ gedaan en zijn daarna ingestroomd in de eerstejaarsgroep van de masteropleiding. Het is fantastisch dat de opleiding maatwerk leverde, want zo konden wij sneller de theorie toepassen in de praktijk.”

Het voelt echt als innoveren.

Meervoudig perspectief

De studenten leerden dat bij complexe, sociale vraagstukken, veel belanghebbenden en tegenstrijdige belangen verandering lastig maken. Daarom is het belangrijk om het samen aan te pakken. “Je leert echt op een andere manier naar vraagstukken kijken. Niet meer alleen met je eigen bril, maar vanuit meervoudige perspectieven. Ik kan nu niet meer anders kijken”, vertelt Robin enthousiast. Ook Nicole volgt met plezier de opleiding: “De theorie, de lessen, de kundige en enthousiaste docenten, de verbinding met de praktijk. Het is interessant om te onderzoeken hoe we tot het mooiste resultaat komen. Het voelt echt als innoveren.”

De komende tijd kijkt het tweetal naar een strategisch plan om deze samenwerking te borgen. “We willen een duurzame verbinding leggen, bijvoorbeeld in de vorm van een alliantie of netwerkorganisatie. Ik weet zeker dat de opleiding hier ook weer bij kan helpen”, eindigt Nicole.