Duurzame brandstofketen laat daadwerkelijk milieuwinst zien

Uit de eerste metingen door docentonderzoekers van het Lectoraat Automotive Research aan de HAN blijkt dat er veel minder stikstofuitstoot is op de bouwplaats van de pilot 'De Duurzame Brandstofketen'. In deze pilot wordt overtollig biogas gebruikt als schone brandstof voor lokale bouwplaatsen. Komend jaar blijft de HAN onderzoek doen naar de milieu-impact en meerdere metingen uitvoeren.

291011 Eerste Duurzame Brandstofketen in Renkum (fotop geplaatst door Erik Rijpstra)

Kansrijke optie

De pilot wordt mede mogelijk door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en tot 1 november 2022. De eerste metingen laten nu al zien dat het een kansrijke optie is voor het verduurzamen van energie-intensieve toepassingen en het emissiearm laden van elektrisch materieel.

De gemeten uitstoot van stikstof bleek slechts maar enkele procenten van de toegestane wettelijke hoeveelheid te zijn en de uitstoot van fijnstof was nihil. Daarnaast bieden de metingen potentie voor nog meer verbetering. Zo wil Koninklijke van Twist de motorregeling nog verder optimaliseren. 

Hoe werkt een lokale duurzame brandstofketen?

Op de rioolwaterzuivering Renkum van waterschap Vallei en Veluwe wordt het rioolwater van de gemeenten Rhenen, Renkum en Wageningen gezuiverd. Bij het zuiveringsproces wordt riool- en zuiveringsslib gevormd. Dit slib wordt vergist en hieruit ontstaat biogas. Met dit biogas wordt elektriciteit en warmte geproduceerd voor bijvoorbeeld de processen op de rioolwaterzuivering.

Wat is de innovatie van het nieuwe proces?

Alleen de huidige biogasproductie is meer dan de zuivering zelf nodig heeft. Gashouders kwam met het idee om het overtollige biogas op te vangen en om te zetten naar een zero impact brandstof. In samenwerking met 6 partners is dit idee verder uitgewerkt en gerealiseerd.

Het overtollige biogas wordt niet langer afgefakkeld, maar opgevangen in een vulstation van Gashouders. Het biogas wordt hierin omgezet naar een zero impact brandstof en geleverd aan regionale projecten van aannemersbedrijf GMB.

Buse Gas B.V. draagt zorg voor de ontwikkeling van containers voor biogasopslag. Koninklijke van Twist levert de motor voor een hybride aggregaat, op lokaal geproduceerd biogas. Het lectoraat van de HAN doet dus onderzoek naar de positieve milieu-impact van de keten.

Lees ook:

Infographic - illustratie 

Duurzame brandstofketen met projectpartners

291019 Duurzame brandstofketen Renkum (geplaatst door Erik Rijpstra)