Beurs voor vernieuwende methodiek in master Circulaire Economie

Een nieuw kennisgebied, waar nog weinig theoretische ondersteuning voor is. Dat is de uitdaging waar studenten van de master Circulaire Economie voor staan. Hiervoor wil de opleiding een vernieuwende evaluatiemethodiek (CIMO) inzetten, en daar krijgt ze nu een Comeniusbeurs voor.


Het geld dat beschikbaar komt (50.000 euro), wordt gebruikt om de methodiek in de opleiding in te zetten en studenten en coaches hierop te trainen. 

Kennisontwikkeling in de praktijk

Ellen Burger, hoofddocent bij de master Circulaire Economie, licht toe waarom dit belangrijk is: “Circulaire economie is een relatief nieuw kennisgebied, en daarom vindt kennisontwikkeling vooral in de praktijk plaats. Onze studenten werken er in co-creatie met organisaties aan oplossingen voor praktijkvraagstukken. Ze moeten over hun eigen vakgebied heen kijken, naar kennis en deskundigheid over circulaire economie zoeken, en deze vertalen naar hun eigen praktijksituatie. Deze kennisontwikkeling is een grote uitdaging waar weinig theoretische ondersteuning voor is. Voor dit probleem wil de masteropleiding een vernieuwende evaluatiemethodiek inzetten: CIMO.” 

Site Ellen Burger
Ellen Burger, hoofddocent

Over de master Circulaire Economie

Dat bedrijven en organisaties duurzamer willen en moeten ondernemen, staat buiten kijf. De grote vraag is alleen: hoe? In de master Circulaire Economie leren studenten hoe ze duurzaamheidsvraagstukken binnen organisaties op kunnen pakken. En: hoe ze de transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kunnen realiseren en versnellen.  

3 Comeniusbeurzen voor de HAN

Naast de toekenning voor deze masteropleiding ontvingen 2 andere HAN-projecten een Comeniusbeurs. Een daarvan is het project ArtiVisual Impact Design, van de opleiding Communication & Multimediadesign

Ook het engagementprogramma Het 1e honk van de opleiding Sportkunde ontving een beurs. Met dit programma bindt de opleiding 1e-jaarsstudenten aan andere studenten, docenten en het werkveld. Het doel is studenten de eerste 100 dagen actief te betrekken, en zo uitval te voorkomen.