Comeniusbeurs voor Guido Crolla

Een gemeenschap waar studenten hun eigen leerroute creëren op basis van persoonlijke signatuur, leiderschap en innovatiekracht. Deze onderwijsinnovatie kan docent Guido Crolla de komende twee jaar toepassen bij de HAN. Voor zijn project ArtiVisual Impact Design ontvangt hij een Comenius Senior Fellow-beurs van 100.000 euro.

296684 Guido Crolla ontvang de Comeniusbeurs voor zijn project ArtiVisual Impact Design

Ruimte voor ontdekkers

De Comeniusbeurs is toegekend door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. De leergemeenschap wordt binnen de HAN ontwikkeld in samenwerking met het Student Research Center van de Academie IT en Mediadesign. “De HAN heeft het archetype ‘ontdekker’ als merkpersoonlijkheid. ArtiVisual Impact Design geeft ontdekkers ruimte om met echte opdrachtgevers werkende oplossingen te creëren voor maatschappelijke vraagstukken en een veerkrachtige toekomst.”, aldus Guido Crolla, docent bij de opleiding Communication & Multimedia Design.

VORMGEVEN VANUIT TALENT EN PASSIE

Guido vervolgt: “Studenten bepalen zélf waarin ze zich willen verdiepen. Ze geven hun eigen leerroute vorm vanuit hun talent, passie, nieuwsgierigheid en creativiteit. Binnen de leergemeenschap ontsluiten studenten en professionals kennis middels Virtual Reality-technologie, data science en een open-sourceplatform. De gezamenlijke ontdekkingsreis van student en docent staat nadrukkelijk centraal binnen dit project.”

296683 Guido Crolla ontvang de Comeniusbeurs voor zijn project ArtiVisual Impact Design
Guido is blij verrast door deze toekenning

Onderwijsvernieuwing

Het Comeniusprogramma stelt onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs in staat om hun visie op onderwijs(vernieuwing) in de praktijk te brengen. Het programma heeft drie type beurzen: de Teaching Fellows, Senior Fellows en Leadership Fellows. In totaal zijn dit jaar binnen het Comenius Senior Fellow programma 22 aanvragen gehonoreerd, waarbij het project van Guido Crolla op de eerste plaats binnen het vrije thema eindigde. De beoordelingscommissie waardeert het innovatieve karakter van het project als zeer goed en prijst de creativiteit en originaliteit van deze onderwijsvernieuwing.

Oproep: geef ook je eigen onderwijs vorm

Studenten die willen meedoen en hun onderwijs daarmee zelf vorm willen geven, zijn bij deze uitgenodigd om contact op te nemen met Guido Crolla.