Langdurige pleegzorg: alternatief tot adoptie?

Wat als je onbedoeld zwanger bent en denkt niet voor het kind te kunnen zorgen? Adoptie ligt voor de hand, maar ook langdurige pleegzorg is mogelijk. De opleiding Pedagogiek en Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp onderzoeken langdurige pleegplaatsing als alternatief tot adoptie.

282512 Afstand in verbondenheid, project Mieke Spek

Informeren over keuze

“Jaren geleden kwam ik in contact met Sophie Bolt van Fiom. Zij vertelde mij over onbedoeld zwangere ouders die niet zelf voor hun kind konden zorgen. Ieder jaar overkomt het zo'n 60 vrouwen. In plaats van het kind af te staan voor adoptie, kozen voor langdurige pleegzorgplaatsing”, vertelt Mieke Spek, werkzaam bij de opleiding Pedagogiek. Er is nog weinig bekend over deze vorm van langdurige pleegzorg en de ervaringen van ouders en kinderen hiermee. Hierdoor is het voor hulpverleners lastig om zwangere vrouwen te informeren over deze keuze. Mieke: “Goede informatie helpt om een weloverwogen keuze te maken. Daarom willen we hier onderzoek naar doen.”

Afstand in verbondenheid

Mieke Spek schreef de projectaanvraag voor het onderzoek ‘Afstand in Verbondenheid’ samen met lector Marion van Hattum van het Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp (WFJO), Fiom, Zorgbelang Inclusief, Pactum en Raad voor de Kinderbescherming in de programmalijn ‘onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar jong ouderschap’ van ZonMw. Eind december 2020 is de aanvraag goedgekeurd en begin april 2021 is het onderzoek gestart. 

Onderzoek langdurig pleegzorg als alternatief

Het onderzoek richt zich op de keuze voor langdurige pleegzorg als alternatief voor afstand ter adoptie. Daarnaast kijken de onderzoekers naar het verloop van de langdurige pleegplaatsing en de ervaringen van (pleeg)ouders, kinderen en pleegzorgwerkers. “Met het onderzoek willen we bijdragen aan een goed keuzeproces voor onbedoeld zwangere ouders en kinderen, en (pleeg)ouders en kinderen een stem geven”, legt Mieke uit.

Meer over het onderzoek

In een kwalitatieve studie wordt het keuzeproces en het verloop van langdurige pleegplaatsingen en de ervaringen van (pleeg)ouders, kinderen en pleegzorgwerkers onderzocht. Meer weten over dit onderzoek? Bekijk de projectpagina van Afstand in Verbondenheid.