Hoe digitaal geletterd moet de leraar van de toekomst zijn?

Digitale geletterdheid krijgt een vaste plek in het curriculum van Nederlands onderwijs. Maar hoe digitaal geletterd moet de leraar van de toekomst dan zijn? Verschillende lerarenopleidingen gingen er op 15 juni met elkaar over in gesprek.

30415 Drie studenten werken op laptop

De lerarenopleidingen van de Hogeschool Leiden, Hogeschool Utrecht en HAN University of Applied Sciences gingen samen met Kennisnet op zoek naar antwoorden op deze vragen in een vakcommunity. Deze vakcommunity organiseerde dinsdag 15 juni een webinar met Renee Hobbs, hoogleraar communicatiewetenschappen aan de Harrington School of Communication and Media van de Universiteit van Rhode Island in de VS.

Digitale geletterdheid in de praktijk

Als leraar heb je digitale tools tot je beschikking, waarvan Renee Hobbs, een international internationaal erkende autoriteit op het gebied van digitale en mediageletterdheid, in het webinar aansprekende voorbeelden deelt. Wat is hierbij voor leerlingen belangrijk? Zij moeten vooral zelf maken, zelf nadenken, zelf onderwerpen kiezen, zelf kritisch zijn. De opkomst van allerlei digitale technologie en media vragen daarbij om geletterdheid en vaardigheden als analyseren, creëren, toegang hebben, acteren en reflecteren. Renee Hobbs legt duidelijk uit waarom dit van belang is en hoe dit eruit kan zien.

Hobbs stipt achtereenvolgend aan hoe creatie met digitale tools tot chaos kan leiden en dat dat niet erg is. Ze vertelt hoe je als school de motivatie stimuleert door leerlingen zelf onderwerpen te laten kiezen. Daarnaast laat Hobbs zien hoe een screencast maken kan bijdragen aan academische prestaties.

Lerarenopleiders moeten niet alleen hun studenten leren hoe ze zelf media-geletterd kunnen worden, maar ook aan de studenten leren hoe zij dat weer aan hun leerlingen kunnen leren.

Mediageletterdheid op lerarenopleidingen

Als afsluiting van de webinar vertelde HAN-associate Lector Pierre Gorissen over de uitdaging voor de lerarenopleidingen. Waar leraren de stap moeten zetten om zelf mediageletterd te zijn als ze hun leerlingen willen leren hoe je mediageletterd kunt zijn, moeten lerarenopleiders daarbij nog een slag slaan. Ze moeten niet alleen hun studenten leren hoe ze zelf mediageletterd kunnen worden, maar ook aan de studenten leren hoe zij dat weer aan hun leerlingen kunnen leren. Het is van groot belang dat lerarenopleiders zich hierin professionaliseren.

Vakcommunity digitale geletterdheid

Een belangrijke ontwikkeling is dat digitale geletterdheid een plek krijgt in het curriculum van scholen. Hoe ze dat doen, dat is aan henzelf. De vakcommunity gaat helpen door te onderzoeken hoe mediageletterdheid in het curriculum van scholen kan komen.

Lees het uitgebreide verslag op de website van iXperium. Hier is ook een link naar de samenvatting en de slides te vinden.