Pierre Gorissen

Lectoraat Leren met ict

Mijn focus ligt op 'Opleiden in ict-geletterdheid voor leren, leven en werken'. Het belang hiervan is toegenomen. Dit door digitalisering van de samenleving en toegenomen gebruik van ict in het onderwijs. Goed praktijkonderzoek valt of staat met samenwerking. Ook daar steek ik veel energie in.

Lector Pierre Gorissen

Toen ik als docent startte was de wereld nog tamelijk eenvoudig. We hadden geen e-mail, maar postvakjes. Facebook en YouTube bestonden niet. Inmiddels bevinden we ons in de digitale samenleving. We staan als onderwijs voor de opdracht om leerlingen en studenten op te leiden tot adaptive ict-professionals. Want ook jongeren worden niet vanzelf ict-geletterd. En de sociale en maatschappelijke verschillen tussen jongeren onderling kunnen door ict-gebruik toenemen. Daarom hebben we leraren nodig met de juiste kennis. We werken hiervoor aan praktijkgericht onderzoek in de driehoek onderzoek-onderwijs-werkveld. Mijn kracht? Verbindingen leggen tussen technologie-experts en mensen uit het onderwijs.

Over Pierre

Expertises:

  • Technologie ter ondersteuning van gepersonaliseerd leren
  • Gebruik van data ter ondersteuning van leren en lesgeven (learning analytics en kunstmatige intelligentie)
  • Open leermaterialen en hergebruik van educatieve content
  • Maakonderwijs met ict
  • Leertechnologiestandaarden

Het lectoraat leren met ict

Ict-geletterdheid is van groot belang in de digitale samenleving. Ons lectoraat doet praktijkgericht onderzoek. Om zo gepersonaliseerd leren met inzet van ict én ict-geletterdheid in het onderwijs verder te ontwikkelen 

Student filmt student

Centre of Expertise (CoE)iXperium

Het iXperium (Centre of Expertise) draagt bij aan onderwijs waarin de digitale technologie beter wordt benut. Het doel is effectiever, op maat gesneden onderwijs. We zetten ict-geletterdheid van leerlingen en studenten op de agenda, zodat iedereen gelijke kansen in de samenleving heeft. Samen bouwen we aan onderwijs met ict.

Kind met robot

Nieuws en artikelen

Oefenen, oefenen, oefenenLeren in de virtuele praktijk
406997 Meisje met 3dbril op. Als beeld bij ixpod
243284 Portret Tanja van Grinsven onderzoeker leren met ict
30404 Drie studenten werken op laptop
421146 Krassen op het dashboard. kennisnet. iXperium
363264 kinderen op laptop
412197 Kennistafel coverfoto jongen en meisje
234454 null
Certificaat iXperiumDuurzame kennisontwikkeling
410028 Duurzame kennisontwikkeling iXperium. Katja en Letty.
363268 Po en Vo tablet kinderen

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van Pierre Gorissen met betrekking tot zijn onderzoeken rondom het onderwerp 'Leren met ict'.

handen met documenten

Blijf op de hoogteAbonneer op onze nieuwsbrief

Ieder kwartaal bundelt de Academie Educatie haar onderzoeksnieuws en activiteiten in een digitale nieuwsbrief. Je vindt er informatie over een projecten waaraan we werken, samenwerkingen, bijeenkomsten, spellen en handige tools.

Overlegen en samenwerken