Aantal aanmeldingen op niveau 2019

Het aantal aanmeldingen voor een studie aan een hbo is lager dan vorig jaar. Dat blijkt uit landelijke cijfers die de Vereniging Hogescholen publiceerde. Ook bij de HAN meldden zich minder studenten aan; het aantal aanmeldingen ligt op het niveau van 2019.

studenten in de klas

Dat er vorig jaar meer aanmeldingen waren dan dit jaar, heeft te maken met corona. In 2020 gingen de eindexamens niet door, en stroomden er veel meer scholieren door naar het hbo. Ook namen studenten minder vaak een tussenjaar, omdat reizen naar het buitenland niet mogelijk was.

HAN-cijfers

Op 3 mei hadden zich 9.573 personen aangemeld voor een voltijd bacheloropleiding bij de HAN. Vorig jaar, toen de aanmeldtermijn in verband met corona verlengd was tot 1 juni, meldden 10.100 studenten zich aan bij de HAN. Dat betekent dat het aantal aanmeldingen ten opzichte van vorig jaar met 5,6% is afgenomen. Die daling is in lijn met de landelijke cijfers die de Vereniging Hogescholen presenteerde (7%). Met deze daling zit het aantal aanmeldingen op het niveau van 2019 (9.531). 

Internationale studenten

Er zijn nu 770 aanmeldingen van buitenlandse studenten, onderverdeeld in 319 uit de Europese Unie en 451 van buiten de Europese Unie. Dat is hoger dan vorig jaar (666). Of deze studenten daadwerkelijk gaan komen, is niet zeker.

Deeltijdopleidingen

Er zijn op dit moment 761 aanmeldingen voor een deeltijdopleiding. Dat zijn er 183 meer dan vorig jaar, begin mei (578). Het aantal ligt met 761 nu op ongeveer tweederde van de uiteindelijke instroom van het afgelopen jaar (1.201). Goed om te weten: deeltijdstudenten melden zich doorgaans veel later in het jaar aan dan voltijdstudenten. 

Slag om de arm

Voor alle cijfers geldt dat dit indicatieve cijfers van aanmeldingen zijn. In oktober 2021 kunnen we een goed beeld geven van de daadwerkelijke inschrijvingen.