Kennisposters onderzoek zwaartepunt Health

Om bij te dragen aan het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen heeft de HAN in de afgelopen 2 jaar 6 onderzoeken op heel uiteenlopende terreinen afgerond. De resultaten hebben hun weg naar de praktijk al gevonden. Hier vind je een verzameling van alle kennisposters bij elkaar.

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden

Door deze projecten komt een kwetsbare groep mensen bij onderzoek dat we doen en innovaties die we ontwikkelen in beeld. Denk hierbij aan laaggeletterden, praktisch geschoolden, mensen met een lage sociaaleconomische status of met een migrantenachtergrond. 

Via het onderwijs komt de kennis uit deze projecten terecht bij de grote groep professionals die we opleiden voor onze regio. Zo doen we als HAN nog steeds waar we goed in zijn, alleen heeft een grotere groep mensen daar baat bij. 

ZwaartepuntHealth

Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter en voelen zich minder gezond. Daar willen we met focus Health verandering in brengen. Hoe? Door in onderwijs en onderzoek aandacht te vragen voor die verschillen. We verbinden alle kennis die de HAN in huis heeft en betrekken partners uit de praktijk. Samen kunnen we verschil maken.

Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN