Sneller je diploma en minder uitval

HAN-studenten halen sneller hun diploma, en er vallen minder 1e-jaarsstudenten uit. Dat blijkt uit de gegevens van de Vereniging Hogescholen over studievoortgang in 2020. Het uitstel van het bindend studieadvies (BSA) voor 1e-jaars speelt hier een rol in.

studenten in de klas

5 jaar na de start van hun studie heeft 51,8% van de HAN-studenten z’n diploma binnen. Dat is iets sneller dan vorig jaar (50,9%). Ook daalde de uitval van 1e-jaars: van 15,3% in 2019 naar 10,8% in 2020. En, ook het aantal studenten dat van opleiding wisselde, daalde: van 18,7% naar 15,8%.

De Vereniging Hogescholen linkt deze ontwikkelingen aan het uitstel van het bindend studieadvies (BSA). Hoe zit dat precies?

Bindend studieadvies en uitval

Normaal gesproken krijgen 1e-jaars aan het eind van het jaar een bindend studieadvies: kunnen ze door naar het 2e jaar, of niet? Een negatief advies betekent: stoppen. Door de maatregelen rondom corona is de kans op studievertraging voor studenten groter. Daarom is besloten het BSA uit te stellen.  Door het uitstel van dit advies stromen meer studenten door, en is er dus minder uitval. 

Minder vaak tussenjaar

Naast het uitstel van het BSA hebben ook andere ontwikkelingen invloed op de gegevens over studievoortgang. Zo namen bijvoorbeeld minder studenten een tussenjaar. 

De cijfers geven nog geen beeld van de eventuele studievertraging die studenten door de coronamaatregelen hebben opgelopen.