Smart Region gidst je door de digitale revolutie

Hoe blijf je competitief in een wereld die snel verandert en steeds digitaler wordt? Deze vraag lag aan de basis van 3 presentaties die 11 februari plaatsvonden. Het HAN-zwaartepunt Smart Region gaf die dag, onder het oog van CvB-lid Rob Verhofstad, inzicht in 3 projecten.

Smart Region vrouw met bril
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Maarten van Gils, programmamanager van het zwaartepunt, trapt de digitale bijeenkomst af met een foto van een bus op een kronkelige weg in de bergen. De metafoor heeft weinig uitleg nodig; de weg naar succes is uitdagend en onvoorspelbaar. “Soms rijden we omhoog, dan is het lastig, en soms hebben we de wind mee en rijden we een stukje naar beneden.”  

Daarbij is het belangrijk af en toe stil te staan, laat Van Gils weten. “Om het uitzicht te bewonderen.” Dat uitzicht vertaalt zich in de presentaties zoals die deze dag plaatsvinden en waar lectoren en een programmamanager van de hun projecten in de schijnwerpers zetten. Wat heeft het Smart Region bereikt en waar werkt het aan?

Digitale kopieën van de werkelijkheid

René Bakker, lector Network Applications, vertelt over ‘digital twinning’. Het maken van “een digitale wereld die als 2 druppels water lijkt op de echte.” Door middel van twinning worden systemen digitaal getest en fouten vroegtijdig opgespoord. Een waardevolle methode voor organisaties die te maken hebben met complexe processen. 

“Op het Industriekpark Kleefse Waard in Arnhem hebben we het Smart Production Centre.”Hier wordt met deze techniek gewerkt. Er worden lichtgewichtmaterialen gemaakt voor de auto-industrie. In een digitale omgeving kun je zien hoe de productie zal verlopen”, zegt Bakker. De HAN werkt met meer bedrijfspartners samen aan digital twinning. Een voorbeeld is Varex, dat componenten maakt voor röntgenapparatuur.  

Skills in een digitaal paspoort

Op zijn beurt vertelt Jos Sanders, lector Leren tijdens de Beroepsloopbaan, over de nadelen van diploma’s. “Diploma’s halen is een tijdrovende klus. Daarbij is niet iedereen in staat om er een te verschaffen. Heb je er een, dan zijn de skills waarmee je een diploma haalde snel verouderd. Kortom: een diploma laat steeds minder goed zien wat je in huis hebt.” Toch spelen diploma's, ondanks de beperkingen ervan, een grote rol op de arbeidsmarkt. 

“We moeten toe naar een dynamischer systeem”, zegt Sanders. Smart Region werkt aan methoden om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt slimmer op elkaar af te stemmen, bijvoorbeeld door vaardigheden op te nemen in een digitaal paspoort. Om de urgentie hiervan te benadrukken, noemt Sanders de coronacrisis. De vraag naar ‘extra handen’ in de zorgsector groeit snel. Zo is het belangrijk om personeel op intensive-careafdelingen te ontlasten. Maar wie heeft de juiste skills om taken van IC-verpleegkundigen over te nemen? Dat is niet altijd duidelijk.

Innovatie in labs en werkplaatsen

Bij Smart Region-projecten zijn veel partijen betrokken. Bedrijven, overheden, onderzoekers, docenten en studenten werken samen aan innovaties. “Dat vraagt om een gezamenlijke infrastructuur”, zegt Ivo Hendriks, programmamanager van het centre of expertise Sneller Herstel. “We hebben zo’n 24 labs en werkplaatsen, fysieke omgevingen waar studenten en onderzoekers met het werkveld opereren. Het liefst delen we de koffieautomaat met professionals.” 

“Zo ben ik betrokken bij het centre of expertise Sneller Herstel. We hebben een aantal leerwerkplaatsen die gaan over revalidatie die zich in het Herstelhotel van ZZG Zorggroep en in het Academisch Gezondheidscentrum Thermion bevinden. De HAN werkt in allerlei vakgebieden fysiek samen met professionals uit het werkveld, bijvoorbeeld in de energiesector, met Connectr – Energy Innovation. 

Smart Region als enabler

Labs en werkplaatsen, skills-paspoorten, digital twinning. Wat bindt deze projecten? Ze helpen de regio vooruit in een periode van verandering. “Wij investeren in de vertaling van de digitale revolutie naar concrete kansen om met impact te innoveren, leren en samenwerken. Kortom: samen verleggen we grenzen met digitale technologie”, zegt programmamanager Maarten van Gils na afloop van de presentaties. 

Om een smart region te creëren, moeten mensen en organisaties in deze regio op een radicaal andere manier te werk gaan. Dat geldt overigens ook voor de HAN. Voorzitter van het college van bestuur Rob Verhofstad spreekt aan het einde van de bijeenkomst over “een disruptie voor de organisatie van de hogeschool”. Hij moedigt het zwaartepunt aan te laten zien aan welke projecten het werkt om ook anderen in de organisatie te overtuigen van de waarde hiervan. “Jullie zijn de voorhoede.” 

Smart Region

Met het zwaartepunt Smart Region wil de HAN van waarde zijn in de regio. We werken aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties in een snel veranderende wereld. We helpen bij slim innoveren en implementeren van nieuwe technologieën (Smart Innovation), het wendbaar maken van mens en bedrijf met vernieuwend onderwijs (Smart Education) en we bouwen een netwerk (Smart Partnership). Samen grenzen verleggen met digitale technologie!