Hogescholen introduceren een eigen doctoraat

Vanaf 2022 kunnen studenten aan de hogeschool na hun master starten met een doctoraatstraject: het Professional Doctorate. Dit staat in een plan dat de Vereniging Hogescholen vandaag overhandigt aan minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Afstuderen, graduation ceremony

Professional Doctorate

Hogescholen zien een doctoraatstraject in het hbo als een belangrijke toevoeging aan het onderwijslandschap. Het maakt een doorlopende leerlijn van bachelor naar master tot doctorate in de beroepspraktijk mogelijk. Het Professional Doctorate is gelijkwaardig aan een universitaire PhD maar heeft een ander karakter. Er hoort ook een andere internationaal erkende titel bij: PD. Het programma helpt voorzien in de toenemende behoefte aan hooggekwalificeerde onderzoekende professionals. Het is een aanvulling op de bestaande doctoraatstrajecten van universiteiten die opleiden tot zelfstandige onderzoekers.

Pilot in 2022

Het hbo wil in 2022 starten met een pilot in vijf domeinen. Om de eerste onderzoekstrajecten te financieren, is ruim 55 miljoen euro nodig. Er ligt een ambitieus plan waarmee de hogescholen het professional doctorate de komende jaren duurzaam vorm willen geven. 

Meer weten?

Meer informatie over het Professional Doctorate Programma lees je op de website van de Vereniging Hogescholen.