Samenvoegen en verweven van werk en school

Ben je op zoek naar een toegankelijke en overzichtelijke stand van zaken over hybride leeromgevingen? Onderzoeker Aimee Hoeve werkte mee aan een online pagina 'Hybride leeromgevingen'. Een plek waar handvatten en antwoorden op vragen uit de onderwijspraktijk samenkomen.

141476 Student krijgt uitleg bij machine

Leren op school en op de werkplek zijn in het beroepsonderwijs onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De hybride leeromgeving richt zich erop kennisontwikkeling in klassieke zin en het opdoen van praktijkervaring volledig met elkaar te verweven. NRO ontwikkelde samen met een groep partners waaronder de HAN een mooie themapagina hybride leeromgevingen op het platform onderwijskennis. 

Vanuit het  HAN-lectoraat Beroepsgerichte didactiek is Aimée Hoeve als inhoudsdeskundige betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze themapagina. Samen met Hester Smulders (ecbo) schreef zij interessant en informatief artikel over deze nieuwe pagina. 

Tijdens de ontwikkeling van deze themapagina werd duidelijk dat er op veel plekken onderzoek wordt gedaan naar hybride leeromgevingen vanuit verschillende lectoraten en practoraten. Wat ontbrak is overzicht van wat waar gebeurt? Deze themapagina helpt hierin.