Ad’er PEP ideale leraarondersteuner

Het kabinet heeft financiële middelen beschikbaar gesteld aan scholen om de negatieve gevolgen van Coronamaatregelen voor leerlingen zoveel mogelijk te bestrijden. Wat heeft de Ad’er PEP in huis om leraren te ontlasten?

33102 Juf geeft uitleg aan kind

Sinds september 2020 kent HAN Educatie een nieuwe loot aan haar stam van educatieve opleidingen: de associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP). Deze tweejarige hbo-opleiding op niveau 5 leidt professionals op vanuit een gecombineerd pedagogisch didactisch perspectief. Deze Ad’ers PEP zijn werkzaam in kinderopvang en onderwijs als pedagogisch coach en leraarondersteuner. Ze beschikken over brede pedagogische kennis en coachingsvaardigheden en zijn uitstekende verbinders tussen diverse werkvelden. Daarnaast wordt er in de opleiding veel aandacht besteed aan basiskennis van didactiek taal en rekenen. 

Druk op leraren ontlasten

Het Nationaal Programma Onderwijs van het Ministerie van OCW biedt ondersteuning voor leraren en medewerkers in het onderwijs. Zij hebben in het afgelopen jaar enorme flexibiliteit, inzet en creativiteit getoond door onder de steeds wisselende omstandigheden het onderwijs door te laten gaan. De Ad’er PEP kan een belangrijke rol spelen bij het realiseren van de maatregelen die zijn aangekondigd in het programma. Een Ad’er PEP kan zelfstandig aan de slag met groepjes of individuele kinderen bijvoorbeeld  bij het automatiseren. Maar kan ook de ‘grote ’groep begeleiden bij het verwerken van de lesstof terwijl de leerkracht aan kinderen juist specifiek verlengde instructie aanbiedt die diepere didactische kennis vraagt.

Meer weten over deze opleiding?