Studententeam wint 1e prijs voor vaccinatieplan

De coronacrisis duurt voort. Strenge maatregelen in combinatie met verschillende innovatieve oplossingen zijn nodig. Om die creatieve ideeën te stimuleren startte TKI Dinalog een competitie om de logistiek rondom een nationaal vaccinatieprogramma te ontwikkelen. Studenten van de HAN wonnen de 1e prijs. De jury was onder de indruk van de inzending van het team, dat bestond uit subteams waarin ook studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Utrecht waren vertegenwoordigd.

volgen een opfriscursus vaccineren om zich voor te bereiden op de COVID-vaccinaties.

A fast and responsive supply chain

De studententeams onder begeleiding van lector Dennis Moeke van HAN University of Applied Sciences en prof. dr. Rob van der Mei van het Centrum Wiskunde & Informatica en de Vrije Universiteit Amsterdam dienden 'A fast and responsive supply chain' in. De jury was onder de indruk van de integraliteit van de indiening, met grote aandacht voor zowel het registratieproces vanuit de gebruiker als het logistieke proces.

Simulatietool

De indiening werd vergezeld door een werkend, door wiskundige algoritmen onderbouwde universele simulatietool waarmee keuzes en gevolgen inzichtelijk worden gemaakt in een duidelijk dashboard dat zowel beleidsmakers als de bevolking kan ondersteunen in besluitvorming en maatschappelijke acceptatie. Deze tool vormt een herbruikbaar model voor verschillende pandemieën en strategieën.

Met behulp van de simulatietool kan worden bepaald wat de optimale locatie van de 'centrale priklocaties' is en hoe de prikcapaciteit over de priklocaties (en over de tijd) zou moeten worden verdeeld.

De tool houdt rekening met reisafstand, de regionale bevolkingssamenstelling, beschikbaarheid van de verschillende typen vaccins en de prioritering wat betreft het prikken.

Niet vanuit 1 perspectief

Een grootschalige vaccinatiecampagne kan onmogelijk vanuit 1 perspectief bekeken worden: wat logistiek werkt, is niet per se de optimale oplossing vanuit het perspectief van de burger. Wanneer ouderen lang moeten reizen om vervolgens in de kou te wachten op een prik, zal dat de bereidwilligheid niet bevorderen. En zonder een gedegen logistieke operatie kan de benodigde efficiëntie en snelheid van vaccineren niet bereikt worden.

Regionale distributiecentra

De vaccins worden via regionale distributiecentra geleverd. Dit is flexibeler en zorgt voor risicospreiding. Binnen het plan is de focus gelegd op het prikken via grote centrale locaties. Er is een plan gemaakt voor de slimme en snelle inrichting van de priklocaties.

De studenten dachten na over een afsprakensysteem met de keuze uit 2 trajecten: (1) een digitale aanmelding via de website en bevestiging via e-mail en (2) een aanmelding via een callcenter en bevestiging via brief. Daarnaast is er een registratiesysteem voor op de priklocatie bedacht. Ten slotte is rekening gehouden met de veiligheid van de dataverzameling en opslag.

Uitvraag vaccinatielogistiek

De Topsectoren Logistiek, LSH, ICT en  Creatieve Industrie hebben in december 2020 de kenniswereld voor de uitdaging gesteld om na te denken over de manier waarop het doel van het vaccineren van 95% van de Nederlandse bevolking gerealiseerd kan worden. De uitdaging was niet bedoeld om met oplossingen te komen voor de huidige pandemie. De onderzoekers werd gevraagd om juist vooruit te kijken, en met creatieve ideeën te komen.

Lectoraat Logistiek & Allianties

Dr. Dennis Moeke ziet zichzelf als ambassadeur van het logistieke vakgebied, met een speciale interesse in zorglogistiek. Hij wordt op donderdag 22 april 2021 geïnstalleerd als Lector Logistiek & Allianties. Dennis deed al veel onderzoek naar de verbetering en innovatie van zorg, hulp en ondersteuningsprocessen. Het lectoraat Logistiek & Allianties wil bijdragen aan slimme verduurzaming van logistieke infrastructuren en bedrijfsprocessen én aan het versterken van het logistieke onderwijs in de regio Gelderland.