Steunpakket voor studenten en docenten in het hbo

De demissionaire onderwijsministers Van Engelshoven en Slob presenteerden op dinsdag 17 februari een Nationaal Programma Onderwijs. Het plan is gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én compenseren van studievertraging en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft.

31958 studenten in de klas

Nationaal Programma Onderwijs

Het plan omvat in totaal een investering van 8,5 miljard euro en daarnaast een structurele investering van 645 miljoen euro om de hogere studentenaantallen te compenseren.

Maatregelen hbo

  • Een groot deel van de studenten die volgend jaar studeren, betalen maar de helft van het collegegeld. Dat gaat om studenten die wettelijk collegegeld betalen. Hier lees je meer.
  • Daarnaast krijgen studenten die hun recht dreigen te verliezen op hun basisbeurs (mbo) en aanvullende beurs (mbo en hoger onderwijs) een tegemoetkoming
  • Het studentenreisproduct wordt verlengd met maximaal 12 maanden voor studenten in het hoger onderwijs als blijkt dat zij meer tijd nodig hebben om hun diploma te halen
  • Alle onderwijsinstellingen worden structureel en volledig gecompenseerd voor de hogere studentenaantallen, zodat ze meer werknemers in dienst kunnen nemen en de werkdruk op die manier kunnen verlagen
  • Alle onderwijsinstellingen krijgen extra financiële middelen om te investeren in de mentale en sociaal-emotionele ondersteuning van studenten door meer studie- en studentbegeleiding voor de persoonlijke ontwikkeling en studievoortgang

Meer weten?