Grotere IT-flexibiliteit in de zorg

Debbie Tarenskeen verdedigde met succes haar proefschrift over IT-flexibiliteit in de zorg. Hiermee is ze een van de weinige vrouwen die gepromoveerd is in de informatica. Inmiddels is ze met pensioen, al denkt ze nog niet aan stoppen met onderzoek of werk.

een arts overlegt met haar leidinggevende.

Hoe eenvoudig is het om IT in de zorg aan te passen als een proces verandert? En neemt de flexibiliteit van IT toe wanneer gebruik wordt gemaakt van software op basis van Conceptual Independence? Dit is software die op een later tijdstip aan te passen is zonder dat de basis van de software verandert.

Debbie heeft met dergelijke software, gebaseerd op de standaard van openEHR (Electronic Health Record), het principe van Conceptual Independence bestudeerd. In haar onderzoek toont ze dat GGZ-instellingen die van deze architectuur gebruik maken functionaliteiten of terminologie eenvoudiger kunnen wijzigen. Dit omdat de software niet opnieuw hoeft te worden geprogrammeerd. Het vergroot de (digitale) wendbaarheid van een zorginstelling.

Conceptual Independence

Dat is dan ook de kern van het proefschrift van Debbie. Het gaat over de moeilijk aan te passen IT-systemen in de zorg. Dit door verwevenheid van domein specifieke informatie met code. Aanpassingen doen blijkt eenvoudiger als deze informatie gescheiden wordt. De theoretische basis hiervoor is Conceptual Independence.

Een voorbeeld waar dit wordt toegepast zijn geestelijke gezondheidszorginstellingen. Uit een casestudie van 10 cases – 5 met een openEHR software architectuur en 5 met een andere architectuur – blijkt dat de eerste beter aan te passen zijn aan nieuwe eisen. Met deze studie opent Debbie een onderzoeksgebied waarin softwarestructuur gezien kan worden als factor in de flexibiliteit van een (zorg)organisatie.

Ook online een bijzonder moment

Voor Debbie was het spannend om de promotie op 1 februari online bij de Universiteit van Utrecht te doen. Ze kijkt er op terug met een goed gevoel. ‘Veel mensen waren online aanwezig. Ik kon de pittige vragen van alle professoren beantwoorden, al had ik hier liever meer tijd voor gehad. Na de onlinebijeenkomst kreeg ik veel felicitaties. Het was op deze manier toch een bijzonder moment.’

De online promotie was spannend, maar ik kijk er met een goed gevoel op terug!

Praktijkgericht onderzoek

Copromotor René Bakker, lector bij de Academie IT en Mediadesign, is bijzonder trots. ‘In 2008 werd Debbie docent bij de bacheloropleiding HBO-ICT. Ze gaf les in complexe Java-programmering en werkte mee aan projecten bij het lectoraat. Met een beurs van de HAN is ze in 2012 gestart met haar onderzoek.

Direct al zag ik naast het wetenschappelijk belang de potentie van haar proefschrift voor de IT-praktijk. Dat bleek ook in een recent voorbeeld dat Debbie inbracht bij haar verdediging: in Noorwegen blijkt al dat noodzakelijke systeemaanpassingen door Covid-19 snel opgevangen konden worden in de IT-systemen die op Conceptual Independence zijn gebaseerd. De ontwikkelingen op dit gebied staan nog in de kinderschoenen. Debbie’s werk heeft in Nederland een mooie opening gecreëerd. Ik verwacht dat we hier in de toekomst veel meer over gaan horen’.