Wetenschappelijke integriteit: ga verantwoord en integer te werk

Gegevens aanpassen zodat het geheel logischer overkomt. Of zonder vermelding andermans werk kopiëren en doen alsof jíj de bedenker bent. Mag dat in onderzoek? Nee, natuurlijk niet!

biologie en medisch laboratoriumonderzoek student samenwerken laboratorium pipet

Om beroepsbeoefenaars op te leiden met een innovatieve en ondernemende houding, verrichten (student)onderzoekers praktijkgericht onderzoek op de HAN. Hierbij is het van belang om verantwoord en integer te werk te gaan.

Gedragscode

De Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit beschrijft gewenst gedrag van medewerkers en studenten bij het verrichten van praktijkgericht onderzoek. Door deze code te onderschrijven, maakt de HAN duidelijk dat integriteit een essentieel element van de onderzoekspraktijk is. De code is leidend en bindend voor de HAN. 

5 principes

In de gedragscode staan 5 principes centraal die de grondslag vormen van integer onderzoek: eerlijkheidzorgvuldigheidtransparantieonafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Alle 5 de principes worden in de richtlijnen uitgewerkt in 61 normen voor goede onderzoekspraktijken. Alle belangrijke aspecten komen aan bod. Denk aan privacy van de onderzoekspersonen, de vastlegging van de toestemming van deelnemers, helderheid in de communicatie over doel en werkwijze van het onderzoek en het voorkomen van lichamelijke en psychische schade. 

Vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit

Heb je het idee dat er binnen de HAN schendingen van de wetenschappelijke integriteit plaatsvinden? Raadpleeg in dat geval eerst een van de HAN-vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit: Koos Wagensveld of Richèle Wind. Wagensveld: “Wij zijn 1e aanspreekpunt voor zowel melders als betrokkenen. Ik hoop het bewustzijn en het belang van wetenschappelijke integriteit te vergroten. Al was het maar omdat de normen daarvoor in de loop der tijd behoorlijk zijn aangescherpt. Ondanks training en supervisie zijn nog niet alle docenten, onderzoekers, studenten en managers daarvan op de hoogte.” 

Ik hoop het bewustzijn en het belang van wetenschappelijke integriteit te vergroten.

Commissie wetenschappelijke integriteit

Wetenschappelijke integriteit zou een normaal gespreksonderwerp voor onderzoekers moeten zijn. Maar gaat het mis, dan is er een klachtenprocedure. Wil je een klachtenprocedure starten naar een vermoedelijke schending? Het is raadzaam hierover altijd eerst contact op te nemen met een van de HAN-vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit. De klacht dien je in bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI). De HAN werkt hiervoor samen met andere hogescholen. “Hierdoor is onafhankelijkheid en deskundigheid van commissieleden beter gewaarborgd,” vertelt Frans de Vijlder. Hij is HAN-lector en 1 van de 10 commissieleden. Hij voegt toe: “Samenwerking is bovendien van belang om casuïstiek op te bouwen. Grove schendingen zijn namelijk zeldzaam.”