Veranderende kijk op gezondheid en gedrag maakt mini-symposium Movement & Health boeiend

Wetenschap, onderwijs en de praktijk gezien vanuit gezondheid tot techniek, geneeskunde tot social work en farmacologie tot sport. Met de vraag welke uitdagingen we gaan krijgen, wat we kunnen doen en hoe we kunnen gaan samenwerken? Het leverde op vrijdag 8 februari een inspirerende combinatie op van korte presentaties met wandelende groepsdiscussie. Waarop lag de focus?


Samenwerken, verantwoordelijkheid en participatie

Bewegen en gezondheid zijn 2 sterk verbonden thema's waarbij bewegen een belangrijke bijdrage levert aan gezondheid en gezond blijven. Dit helemaal in een wereld waar ideeën en meningen over gezondheid, ziekte en gezondheid gedrag in verandering zijn. Zorgstelsels zijn wereldwijd in transitie waarbij samenwerken, verantwoordelijkheid en participatie belangrijke elementen zijn.

Vanuit verschillende perspectieven konden de deelnemers elkaar ontmoeten, ideeën met elkaar delen en mogelijkheden exploreren naar de toekomst. De volgende sprekers hielden presentaties en pleidooien voor input, zodat het verdere gesprek met elkaar kon worden gevoerd:

Fotoverslag

Het was een geslaagd mini-symposium in de Engelse taal dat in korte tijd ontwikkeld en georganiseerd is door de HAN-docentonderzoekers Joost van Wijchen, Vincent Bastiaans en Els Lamers. Zij zijn ambassadeurs van HAN Fysiotherapie en HAN SENECA