Mooie initiatieven, nu nog structuur Student als Partner in toetsing

Student maakt toets

Student als Partner werd enkele jaren geleden gelanceerd binnen de HAN en sindsdien is het min of meer hot. Hoe zit het met het samen werken / samen leren als het gaat om toetsing? We gaan in gesprek met Jeroen van der Linden: onderzoeker bij onze onderwijslectoraten, (docent) onderwijskundige en pr

Jeroen vindt het vanzelfsprekend dat studenten een grotere rol krijgen bij toetsing. Zeker bij zijn faculteit Educatie. Tenslotte worden daar studenten opgeleid tot docent.

“Er zijn allerlei mooie initiatieven van docenten die er op eigen houtje mee bezig zijn. We moeten naar meer structurelere onderlinge uitwisseling, zodat we succesverhalen en valkuilen zien en leren van elkaar. En de koppeling met onderzoek moet worden gemaakt. Dus de voorwaarden zijn nog niet ideaal, maar de intentie bij studenten en docenten is er zeker en er is al een hoop positiefs gaande." 

Voorbeelden van partnerschap

Jeroen: “Er zijn er veel. Bij de lerarenopleiding Economie in deeltijd hebben docenten en studenten samen hun BKE (Basis Kwalificatie Examinering) gehaald. De docenten zijn dit verplicht en hebben de studenten er gelijk in meegenomen, een mooi voorbeeld van partnerschap!" Er zijn meer voorbeelden, ook buiten de faculteit Educatie. “Bij Civiele Techniek betrekken de collega’s studenten bij het samenstellen van toetsen, maar ook bij beoordelen en het maken van antwoordmodellen. Heel gaaf.

De rol van de student

Toetsen horen objectief en onafhankelijk te zijn. Hoe borg je dat als de student gelijkwaardig partner is? Jeroen: "Volgens mij kunnen we studenten prima betrekken bij het ontwerpen en samenstellen van een toets: het onderwerp, de scope, de vragen. En we kunnen vragen achteraf feedback op de toets te geven. Maar het formeel beoordelen van toetsen, dat is en blijft de taak van de examinator.”

Zelfde cijfers met minder moeite

“Ik zelf heb met een collega een onderzoek gedaan waarin studenten nauw werden betrokken bij de voorbereiding op een toets in de verwachting dat ze beter zouden scoren. Dat deden ze uiteindelijk niet. Wel bleek dat ze even hoge cijfers haalden met minder moeite. Ze leerden waarschijnlijk efficiënter en effectiever, en dat is ook winst. Onder andere dit onderzoek leverde de vraag op hoe studenten nu eigenlijk leren. In mijn promotieonderzoek ben ik aan het kijken hoe studenten leren, hoe ze zichzelf monitoren en hoe ze ontdekken dat ze genoeg geleerd hebben.”

In mijn promotieonderzoek ben ik aan het kijken hoe studenten leren, hoe ze zichzelf monitoren en hoe ze ontdekken dat ze genoeg geleerd hebben.”

Doorpakken

“We zien dat we onze studenten, toekomstige leraren, én collega’s meer moeten triggeren om uit het conventionele toetssysteem te komen. Daarom moeten we studenten meer en eerder betrekken bij leren, leermethodes en toetsen, en ze veel meer partner maken. Om SAP in toetsing te kunnen realiseren is er niet gek veel meer nodig. Dat zien we wel aan al de initiatieven die er al zijn. Veel collega’s zijn individueel al met hele mooie dingen bezig. Nu is het zaak dat dat ook doorkomt naar de rest van de organisatie en dat het gefaciliteerd wordt."