Sprong subsidie voor duurzamer onderzoek

De HAN en Fontys ontvingen samen een SPRONG-subsidie van € 400.000,- voor hun project Toekomstgericht Onderwijs. Opvallend: het bedrag is niet bestemd voor onderzoek naar onderwijsvernieuwing.

Studenten HAN Pabo Arnhem kijken aandachtig naar laptop. Hun docent kijkt lachend toe.

De SPRONG-subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van robuuste en duurzame samenwerkingsverbanden van lectoren, onderzoekers, lerarenteams en teams van lerarenopleiders. Omdat die nodig zijn om de uitkomsten en implicaties van onderzoek vaker en beter te laten landen in de praktijk.

Struikelblokken

Om de subsidie te bemachtigen verenigden de HAN en Fontys zich in het kennisnetwerk Leren en Ontwikkelen voor Toekomstgericht Onderwijs. Daarin zitten ook partners uit het po, vo, mbo, hbo en de Open Universiteit. Lector Helma Oolbekkink is lid van het kernteam: ‘Het gebeurt maar al te vaak dat een oplossing die voor school X gevonden wordt, niet verder komt dan die ene school. Omdat samenwerking niet structureel is. Omdat er geen plek is waar opgedane kennis breed gedeeld kan worden. Maar bijvoorbeeld ook omdat onderwijsprofessionals en onderzoekers elkaar niet altijd even goed weten te vinden.’

Bouwen aan kennisinfrastructuur

Je ondervangt dat met een solide kennisinfrastructuur: een omgeving waarin je samen kennis genereert en deelt, maar ook elkaar inspireert, aanvult en faciliteert. Oolbekkink: ‘Dankzij de subsidie kunnen we in kaart brengen welke kennis de verschillende partners al in huis hebben op het gebied van toekomstgericht onderwijs en waar nog behoefte aan is. Daarnaast worden kennisregisseurs opgeleid, zodat die kennislabs kunnen opzetten en begeleiden. Daarin kunnen leraren van po, vo, mbo en lerarenopleiding, en liefst ook studenten, samen en grensoverschrijdend onderzoeken en leren.’

Verder komt er een digitaal platform, waarop kennis, expertise, instrumenten en publicaties makkelijk te vinden zijn. Het kennisnetwerk zal bovendien deelnemen aan congressen en jaarlijks zelf een kennisfestival organiseren.

Meer subsidie nodig

Met de SPRONG-subsidie is het netwerk er echter nog niet, benadrukt Oolbekkink: ‘Ook voor ons daadwerkelijke onderzoek naar toekomstgericht onderwijs zijn potjes geld nodig. Daar gaan we op dezelfde manier mee om als met de andere randvoorwaarden: we pakken subsidie-aanvragen als netwerk op. En als het goed is, komt de cirkel daarmee rond: én een betere kennisinfrastructuur én toekomstgerichter onderwijs!’

Helma Oolbekkink is lector bij Samenwerkingsverband Kwaliteit van Leren van de HAN. Ze houdt zich bezig met de meervoudige professionaliteit van leraren. Vanuit die rol zit ze in het kernteam van het kennisnetwerk Leren en Ontwikkelen voor Toekomstgericht Onderwijs, dat tot stand kwam dankzij het programma SPRONG Educatief. Op 16 februari presenteren de vier deelnemende samenwerkingsverbanden zich tijdens een feestelijke aftrap.