Programmatisch toetsen was dé oplossing om ons onderwijs te vernieuwen

Zoals bij veel opleidingen leeft ook bij de HAN-opleiding Ergotherapie de wens om het onderwijs steeds te vernieuwen en verbeteren. Voor Ergotherapie bleek de invoering van programmatisch toetsen de sleutel naar een propedeuse met gemotiveerdere en pro-actievere studenten.

studenten luisteren

“We zijn pas een goed half jaar onderweg, maar we merken nu al dat onze nieuwe propedeuse iets doet met onze studenten.” Aan het woord is Marleen Kaijen, HAN-docent Ergotherapie met onderwijsinnovatie in haar portefeuille.

Marleen is expert op het gebied van leren en leerprocessen. “Ik vind het enorm interessant hoe je een leerproces zó inricht dat het studenten motiveert, zij de kans krijgen zich persoonlijk te ontwikkelen en dat wat zij leren duurzaam is. En beoordelen en toetsen zijn onlosmakelijk verbonden met leren.”

Aanknopingspunten voor doorontwikkeling

“Bij Ergotherapie waren we al langer bezig met het verbeteren van de kwalitiet van het onderwijs. We experimenteerden en vanuit de ervaring die we zo opdeden konden we de stap naar deze onderwijsinnovatie zetten. Door onze propedeuse programmatisch in te richten, krijgen we heel veel aanknopingspunten voor doorontwikkeling van het onderwijs. We zien helder hoe studenten aan het leren zijn en waar het eventueel anders moet.”

Feedback biedt houvast

“In de propedeuse hebben we 3 belangrijke beslismomenten ingebouwd. Dat zijn de momenten dat er echt iets op het spel staat, zoals het studieadvies of slagen of zakken. Tussendoor krijgen de studenten veel, betekenisvolle feedback. Van de docent, maar ook van medestudenten en mensen uit de praktijk. Die feedback is belangrijk: het geeft de student houvast, hij weet waar hij staat en kan zichzelf monitoren en bijsturen.”

Door onze propedeuse programmatisch in te richten, krijgen we heel veel aanknopingspunten voor doorontwikkeling van het onderwijs.

Onderwijsvernieuwing

“Het valt op dat onze studenten anders in de opleiding staan. Ze zijn erg gemotiveerd, vragen zelf om feedback en gaan daarmee aan de slag. Dat is mooi om te zien. Ook de docenten bevalt deze manier van leren en toetsen goed, ondanks alle vraagstukken die er natuurlijk ook nog zijn. Ons doel was nooit om programmatisch toetsen in te voeren, ons doel was het onderwijs vernieuwen en de leerprocessen optimaliseren. Voor ons bleek programmatisch toetsen dé oplossingsrichting."

Uitdagende bootcamp

Tijdens het Toetsevent op 16 mei verzorgt Marleen een uitdagende bootcamp rondom programmatisch toetsen. Wie wil deelnemen, kan zich met minimaal met drie collega’s van één opleiding aanmelden. Het team moet een eigen vraagstuk meenemen rondom leren en toetsen. Marleen: “Ik deel voorbeelden vanuit Ergotherapie ter inspiratie, maar als team moet je je oplossingen zelf bedenken en concreet maken. Je gaat naar huis met reële ideeën, een voorstel of een plan, afhankelijk van het vraagstuk. In elk geval kun je met de opbrengst uit de bootcamp verder werken bij je eigen opleiding.”