Meerwaarde gemeenschappelijk wonen voor senioren onderzocht

Het Lectoraat Architecture in Health van de HAN start samen met Woonzorg Nederland en de Technische Universiteit Eindhoven een meerjarig onderzoek naar de meerwaarde van gemeenschappelijk wonen in een vergrijzende samenleving.

ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten

Enorm gat tussen thuiswonen en het verpleeghuis

Een groeiende groep ouderen wil thuis niet langer meer zelfstandig wonen. Het enige alternatief is het verpleeghuis, waarvoor mensen alleen met een zware zorgindicatie in aanmerking komen en waar zij gemiddeld maar 8 maanden wonen. Het gat tussen thuiswonen en het verpleeghuis is enorm en brengt allerlei problemen met zich mee, zoals valongelukken thuis, vereenzaming. Of een inefficiënt gebruik van de woningvoorraad, omdat ouderen te lang een voor hen ongeschikte woning bezetten. Hoe gaan we hiermee om, wetende dat in 2030 één op de 4 Nederlanders ouder dan 65 jaar is?

Sociaal welbevinden

Volgens Woonzorg Nederland zit een deel van de oplossing in het ontwikkelen van nieuwe gemeenschappelijke woonvormen, die het gapende gat tussen de ‘eengezinswoning’ en het verpleeghuis overbruggen. Veiligheid en het (kunnen) ontstaan van een gemeenschap zijn daarin cruciaal.

Als centrale onderzoeksvraag is het volgende geformuleerd: Hoe kunnen we samen woonconcepten in buurten en wijken ontwikkelen met aandacht voor samenredzaamheid en leefbaarheid, die stimuleren tot ontmoeting en met genoeg variatie om tegemoet te komen aan de wensen van de aankomende generatie kritische ouderen?

De onderzoekers van de HAN (Lectoraat Architecture in Health) en TU/e focussen in het onderzoek op het sociaal welbevinden van senioren in relatie tot gemeenschappelijke woonvormen. Eindresultaat van het onderzoek zijn ontwerprichtlijnen en –concepten voor passende woonvormen die het welzijn van oudere bewoners bevorderen.

Living labs

Prof. dr. ir. Masi Mohammadi (HAN-lector Architecture in Health en professor Smart Architectural Technologies aan de TU Eindhoven) leidt het onderzoek: "In living labs onderzoeken we hoe slim wonen uitgaande van de menselijke maat en met het oog op de optimale balans tussen ruimtelijke, technologische, medische en sociale factoren vorm en gestalte kan krijgen. De eindgebruiker met zijn behoeften, gedrag, leefpatroon en mogelijke beperkingen, vormt de rode raad binnen onze methodieken en beoogde oplossingen."

In dit specifieke onderzoek wordt gekeken naar wat de behoeften van senioren zijn bij gemeenschappelijke woonvormen en de maatschappelijke effecten van woonvormen. "Het onderzoek duurt 4 jaar, waarbij we gedurende die 4 jaar natuurlijk deelresultaten krijgen die Woonzorg Nederland kan benutten in haar bedrijfsvoering. En daar draait het om: wat je weet is niet het belangrijkste, hoe je het toepast maakt het verschil," aldus Mohammadi.

Bron: Woonzorg Nederland