Leren en onderzoeken in de geneesmiddelenpraktijk

Pivot Park, hotspot voor farmaceutische innovatie, gaat intensief samenwerken met de HAN. Op vrijdag 18 december ondertekenden ze de overeenkomst voor het huisvesten van het lectoraat Drug Discovery in Oss. Dé plek waar studenten en docenten gaan leren en onderzoeken, midden in de beroepspraktijk.

bio-informatica student aan het werk

Pivot Park en de Academie voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie van de HAN werken al langer met elkaar samen. Met een lectoraat op de campus gaat er voor beide partijen een lang gekoesterde wens in vervulling. Pivot Park wil gemeenschappelijke vraagstukken op het gebied van geneesmiddelenonderzoek oplossen; het lectoraat biedt studenten en docenten een plek om te leren en onderzoeken, midden in de praktijk. 

Medewerkers van de toekomst

Volgens Brigitte Drees, directeur van Pivot Park, tilt een lectoraat op de campus de samenwerking met het onderwijs naar een nieuw niveau. “Als campus verbinden we bedrijven en kennisinstituten die zich richten op innovaties in de ontwikkeling van geneesmiddelen. Met een lectoraat verkleinen we de kloof tussen het onderwijs en de praktijk op 2 manieren. Enerzijds zorgen we ervoor dat studenten en docenten van de HAN gebruik kunnen maken van de kennis van de bedrijven op onze campus en andersom. Anderzijds komen we als campus eerder in beeld bij onze medewerkers van de toekomst.”

Hybride leeromgeving

Voor de HAN maakt het lectoraat het mogelijk om leerprocessen op een nieuwe manier te organiseren, vertelt lector Pedro Hermkens. “Op de campus krijgen we een laboratorium en een kantoor tot onze beschikking. In deze hybride leeromgeving staan studenten en docenten straks dagelijks in contact met actuele vraagstukken. En kunnen ze gebruik maken van kennis en faciliteiten uit de geneesmiddelenpraktijk. Zo’n omgeving voegt veel toe aan de kwaliteit van ons onderwijs. Ontwikkelingen in ons vak gaan tegenwoordig zó hard, dat ze in een traditionele onderwijssetting nauwelijks bij te houden zijn. Daarom zijn we blij met deze overeenkomst.”

Lector Pedro Hermkens van Drug Discovery

Minor en stageplekken op komst

Studenten en docenten nemen de ruimtes op de campus begin 2021 in gebruik. Ook zijn er al vergaande plannen voor een Summer School en een minor Drug Discovery op Pivot Park. Daarnaast biedt de samenwerking tussen de HAN, het Pivot Park en de daar aanwezige bedrijven studenten de gelegenheid om stage te lopen. In een tijd waarin het lastig is om stageplaatsen te vinden, is dat van groot belang.