Kennisbasis voor Lerarenopleiders weer up-to-date

Ze zal het zelf niet zeggen, maar associate lector Gerda Geerdink heeft een huzarenstukje geleverd. In drieënhalf jaar tijd werkte ze samen met Ietje Pauw aan de update van de lijvige Kennisbasis voor Lerarenopleiders. Dat deden ze niet in hun eentje: meer dan 170 collega’s uit Nederland, Vlaanderen en een enkeling uit Australië en Groot-Brittannie schreven mee.

klas studenten klaslokaal lessituatie, FEM commerciele economie, accountancy

Hun gezamenlijke doel: inspirerende, actuele en vooral praktische handvatten bieden voor de verdere ontwikkeling van de lerarenopleidingen en professionalisering van lerarenopleiders. 

Vele handen

De vele schrijvende handen maakten het werk lichter, maar het was desondanks ‘een hele klus’ voor Geerdink en Pauw. ‘Maar nu ligt er ook wat’, vertelt Geerdink, die het slotstuk, de zevende katern, tijdens het Velon-congres overhandigde aan onderwijsminister Van Engelshoven. ‘We zijn enorm trots op de reeks, die voortborduurt op de eerdere Kennisbasis voor lerarenopleiders, die in 2012 verscheen. We zijn weer up-to-date, zoals Velon zich ten doel had gesteld!’

7 actuele thema's

De nieuwe Kennisbasis beslaat zeven thema’s die op dit moment relevant zijn voor lerarenopleiders: de identiteit van de lerarenopleider, beleid en organisatie van de lerarenopleidingen, vakinhoud en vakdidactiek op de lerarenopleidingen, samen in de school opleiden, onderzoek in de lerarenopleidingen, vorming in de lerarenopleidingen en als laatste Opleidingsdidactiek: hoe leiden we leraren op?

klas studenten klaslokaal lessituatie, FEM commerciele economie, accountancy
Werken en leren

Hulpmiddel bij beroepsregistratie

De Kennisbasis is bovendien een belangrijk hulpmiddel bij de voorbereiding op de registratie in het Beroepsregister voor Lerarenopleiders (BRLO). Fedor de Beer begeleidt en beoordeelt BRLO-kandidaten: ‘Je hoeft de Kennisbasis niet van voor naar achter te lezen, het is een naslagwerk, zoals het Tijdschrift voor Lerarenopleiders dat ook is. Ik raad altijd aan: blader de katernen door en gebruik de artikelen die voor jou relevant zijn. De BRLO-kandidaten volgen dat advies zeker op; ze refereren tijdens de beoordeling regelmatig aan informatie uit de Kennisbasis.’ 

Kennisbasis bestellen

Menno Pistorius, directeur van Faculteit Educatie van de HAN, noemt de nieuwe Kennisbasis een ‘pracht van een kwaliteitsinstrument’ en een schoolvoorbeeld van ‘professionals governance’. Oordeel zelf: alle katernen van de Kennisbasis zijn via Velon verkrijgbaar. De digitale versie is gratis; de gedrukte uitgaven worden tegen administratiekosten geleverd. Geïnteresseerden kunnen bovendien (gratis) exemplaren afhalen bij de HAN, Kapittelweg 35, kamer 3.55.

Gerda Geerdink was associate lector Kwaliteiten van Lerarenopleiders bij Kenniscentrum Kwaliteit van Leren bij de HAN en was bestuurslid van Velon. Ze coördineerde, samen met Ietje Pauw, de totstandkoming van de nieuwe Kennisbasis, leverde een inhoudelijke bijdrage aan diverse katernen en verzorgde de eindredactie van vier katernen. Andere HAN-medewerkers die meeschreven aan de reeks: Chris Kroeze, Martine Derks, Hennie Komduur, Roeland van Westerop, Ton Konings, Helma Oolbekkink, Remi Hartel, Marc van Berkel en Fedor de Beer, die bovendien de eindredactie van het zesde katern voor zijn rekening nam, samen met Geerdink.